Poradnia psychologiczno-pedagogiczna (PPP) kiedy się do niej udać?

PPP

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne (PPP) to publiczne placówki, w których specjalistyczną pomoc oraz diagnozę mogą otrzymać zarówno najmłodsze dzieci, jak i nastolatkowie. Czym dokładnie zajmują się takie ośrodki, kiedy warto się do nich udać i jakie działania podjąć, aby dziecko zostało przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna to ośrodek, w którym do dyspozycji młodych pacjentów pozostają psychologowie oraz pedagodzy. Nierzadko, w poradniach pracują również inni specjaliści np. logopedzi. Zadaniem PPP jest wspieranie dzieci z różnymi trudnościami, które pojawiają się we wczesnym okresie życia lub występują dopiero w okresie nastoletnim.

Czym zajmują się poradnie psychologiczno-pedagogiczne?

Jednym z głównych działań poradni psychologiczno-pedagogicznych jest określanie różnych dziecięcych trudności. To właśnie w tych placówkach przeprowadzane są badania w kierunku takich problemów, jak dysleksja, dysortografia czy dyskalkulia. W poradniach prowadzone są również badania w kierunku zaburzeń hiperkinetycznych (ADHD) czy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Do poradni można się zgłosić z małymi pacjentami, u których podejrzewana jest niepełnosprawność intelektualna. Podczas badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej oceniane są zdolności językowe czy pamięciowe dziecka oraz jego intelekt. Placówki te organizują również specjalistyczne zajęcia, zarówno psychologiczne, jak i pedagogiczne czy logopedyczne.

Bardzo istotnym zadaniem PPP jest także wydawanie różnych orzeczeń, m.in. dotyczących wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenia specjalnego (np. w przypadku dzieci z autyzmem czy tych obarczonych niepełnosprawnością intelektualną) lub indywidualnego nauczania. Warto wspomnieć o różnicy pomiędzy informacją o wynikach badania w poradni, a orzeczeniem. Do uzyskania orzeczenia (np. o potrzebie kształcenia specjalnego) niezbędne jest posiadanie stosownego zaświadczenia lekarskiego (zazwyczaj wystawiają je psychiatrzy dziecięcy, czasami również neurolodzy dziecięcy). Bywa tak, że dziecko kierowane jest do poradni przez lekarza, czasami jednak zgłaszają się tam zaniepokojeni rodzice, którzy zaobserwowali u swojej pociechy trudności. Gdy PPP jest pierwszym miejscem, do którego trafiają, placówka – na wniosek rodziców – może przygotować informację o wynikach przeprowadzonych badań. Dokumentacja może zostać przedstawiona np. psychiatrze dziecięcemu. Opis badań jest istotny m.in. w diagnostyce zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Co należy zrobić, aby dostać się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Do poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest wymagane skierowanie. Badania odbywają się po złożeniu przez rodziców stosownego wniosku do placówki. W sytuacji, gdy dziecko jest np. pod opieką psychiatry i ma rozpoznane jakieś zaburzenia psychiczne (np. ADHD, zespół Aspergera czy autyzm) do PPP warto zgłosić się ze stosownym zaświadczeniem lekarskim, wtedy proces ulega skróceniu.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne podlegają rejonizacji. Każda szkoła ma przypisaną placówkę. Pewne odrębności dotyczą m.in. pacjentów ze spektrum autyzmu. W tym przypadku bywają wyodrębnione specjalne placówki, które zajmują się diagnozowaniem i obejmują opieką dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Kiedy zgłosić się z dzieckiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej?

Do PPP mogą udać się rodzice, którzy odnotują nieprawidłowości w rozwoju ich dziecka. Szczególnie jednak warto rozważyć wizytę w takiej placówce m.in. wtedy, gdy dziecko:

-ma opóźniony rozwój mowy,

-ma znaczne trudności w nauce,

-jest nadruchliwe,

-przejawia trudności w relacjach społecznych,

-zdecydowanie wolniej niż jego rówieśnicy pokonuje poszczególne rozwojowe kamienie milowe.

Lek. Tomasz Nęcki

bibliografia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poradnictwo-psychologiczno-pedagogiczne

Zachęcamy do lektury innych artykułów:

https://czpfeniks.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-co-to-jest-i-ktore-dzieci-moga-z-niego-skorzystac/

https://czpfeniks.pl/wizyta-u-psychiatry-dzieciecego-kiedy-warto-o-niej-pomyslec/

https://czpfeniks.pl/sen-i-zasypianie-dzieci/