Psychoterapia

Psychotherapy

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej, którą prowadzimy w naszym ośrodku. Psychoterapia jest rodzajem leczenia psychologicznego, która polega na poważnej, szczerej i refleksyjnej rozmowie z zachowaniem pełnej poufności i dyskrecji. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające problemów osobistych takich jak:

  • napady lęku;
  • bezsenność;
  • obniżenie nastroju, smutek, depresja;
  • trudności w relacjach z innymi ludźmi;
  • obsesyjne i uporczywe myśli na dany temat;
  • zaburzenia odżywiania (napady objadania, anoreksja);
  • trudności w życiu intymnym.

Kto jest psychoterapeutą? Psychoterapeuta to osoba mająca wyższe wykształcenie medyczne (lekarz, pielęgniarka) lub humanistyczne (psycholog, pedagog, filozof), która przeszła dodatkowe 4 letnie szkolenie w certyfikowanym ośrodku oraz odbyła terapię własną. Najważniejszymi instytucjami certyfikującymi psychoterapeutów są Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne obejmuje rozpoznanie natury zgłaszanych trudności i problemów. Następnie psychoterapeuta udziela informacji o możliwościach leczenia danego problemu i zaleca stosowną terapię. Spotkania w ramach terapii odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają około 45 minut. Czas trwania psychoterapii dostosowany jest do potrzeb konkretnej osoby i może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy.

Czego się spodziewać rozpoczynając psychoterapię indywidualną?

Psychoterapia opiera się przede wszystkim na rozmowie. Pacjent jest zachęcany do swobodnego dzielenia się z terapeutą własnymi myślami i uczuciami. Podczas pierwszych sesji omawiane są cele i przebieg terapii – zawierany jest wówczas tzw. kontrakt terapeutyczny. Ze względu na dynamiczny charakter procesu terapeutycznego, wstępne cele mogą być później uzupełniane lub całkowicie zmieniane. Niezmienne pozostają jednak ogólne wytyczne, tzw. „ramy psychoterapii”, do których zaliczyć można regularność spotkań, poufność (terapeuta jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej), rozdzielenie roli terapeuty i pacjenta (psychoterapeuta nie angażuje się w żadne formy aktywności życiowej z pacjentem poza sesjami).

Decydując się na psychoterapię należy pamiętać, że nie jest ona tym samym co poradnictwo psychologiczne. Ta ostatnia forma pomocy ma charakter wsparciowy, psychoedukacyjny i jest ukierunkowana na rozwiązanie określonych trudności, najczęściej wynikających z różnych sytuacji kryzysowych. W odróżnieniu od poradnictwa, psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych. Oczekiwana zmiana może polegać na usunięciu określonych objawów lub modyfikacji całej struktury osobowości pacjenta.

Psychoterapia jest unikalnym procesem (nie ma dwóch takich samych psychoterapii, tak jak nie ma identycznych pacjentów). Indywidualny charakter pracy sprawia, że niemożliwe staje się odnalezienie złotego środka dla określonej kategorii problemów.

W związku z tym, psychoterapeuta nie udziela rad, nie proponuje konkretnych rozwiązań. W trakcie terapii możesz zmienić swój sposób myślenia i postępowania, stając się jednocześnie bardziej świadomym własnych potrzeb i możliwości. Wspólnie z terapeutą możesz poszukiwać najlepszych rozwiązań dla siebie. Psychoterapeuta nie rozwiąże jednak Twoich dylematów wewnętrznych. Samodzielnie podejmujesz decyzję, co chcesz w swoim życiu zmieniać.

Nasz ośrodek proponuje Państwu pomoc świadczoną przez doświadczonych i wykwalifikowanych terapeutów. Dbamy o standardy etyczne naszej pracy i gwarantujemy pracę pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Należy jednak pamiętać, że psychoterapia nie daje gotowych przepisów, ale rozwija nowe umiejętności i umożliwia lepsze rozumienie siebie.