Psychiatria, Tychy

współpraca

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek w Tychach składa się z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Poradni Zdrowia Psychicznego i Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Rozwój cywilizacji niesie oprócz postępu także szereg zagrożeń dla społeczeństwa w tym dla kondycji psychicznej człowieka. Gwałtowne zmiany społeczne powodują napięcia i kryzysy osobiste, rodzinne czasem dotykające całych grup społecznych, przybierają one czasem postać kryzysu psychicznego mogą być czynnikiem inicjującym poważne zaburzenia psychiczne. Odpowiedzią na te zagrożenia jest Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego i organizowane w myśl jego założeń centra zdrowia psychicznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach oferuje kompleksową opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi. Rozbudowana struktura centrum pozwala na zachowanie ciągłości i różnorodności oddziaływań leczniczych dostosowanych do potrzeb pacjentów i ich rodzin.

W poradniach prowadzona jest diagnostyka i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi. Obejmują one porady lekarskie, pomoc psychologiczną w tym psychoterapię, psychoterapię grupową, wsparcie psychospołeczne, psychoedukację, interwencje środowiskowe.

Dla prawidłowego funkcjonowania centrum zdrowia psychicznego niezbędna jest współpraca ze środowiskiem medycznym, ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami samopomocowymi. Szczególnie istotna jest w regionie koordynacja pomocy dla pacjentów z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i jednostkami opieki psychiatrycznej ambulatoryjnej i stacjonarnej (poradnie zdrowia psychicznego, oddziały i szpitale psychiatryczne).

Metody pracy z pacjentem:

 • porady lekarskie (psychiatra)
 • porady psychologiczne (psycholog)
 • pomoc psychologiczna
 • psychoterapia indywidualna i grupowa (psychoterapeuta)
 • farmakoterapia (leki przeciwdepresyjne, nasenne, uspokajające, przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), stabilzujące nastrój, przeciw otępienne (choroba Alzheimera))
 • psychoedukacja
 • rehabilitacja psychiatryczna
 • wsparcie dla rodzin
 • interwencje środowiskowe
 • konsultacje lekarzy innych specjalizacji

Najczęstsze problemy zdrowotne w praktyce psychiatrycznej:

 • depresja
 • zaburzenia lękowe (np. nerwica, napady paniki, ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne)
 • schizofrenia i schorzenia pokrewne (np. urojeniowe)
 • zaburzenia nastroju: choroba afektywna jedno i dwubiegunowa (hipomania, mania i depresja)
 • schorzenia dotyczące pamięci: ciężkie (otępienia, np. choroba Alzheimera czy otępienie naczyniowe) i łagodne (łagodne zaburzenia funkcji poznawczych.
 • uzależnienia od substancji oraz uzależnienia behawioranlne (np. od hazardu, seksu czy internetu).

Z porad psychiatrów i psychoterapeutów w CZP Tychy korzystają pacjenci z miasta Tychy oraz okolicznych miejscowości: Bieruń, Imielin, Kobiór, Lędziny, Łaziska Górne, Mikołów, Oświęcim, Pszczyna, Żory.

Od stycznia 2019 Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy realizuje 2 świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia NFZ: Dzienny Oddział Psychiatryczny (DOP) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP). Te świadczenia uzupełniły Jednocześnie nadal kontynuowane są usługi: Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ).

Dzienny Oddział Psychiatryczny:

 1. Oddział dla osób po kryzysie psychotycznym
 2. Pododdział dla osób z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, napady lęku, zaburzenia adaptacyjne itp.) – zawieszony do odwołania.

Oddział dla osób po kryzysie psychotycznym jest przeznaczony dla pacjentów po kryzysie psychotycznym, głównie z rozpoznaniami schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne, choroba afektywna dwubiegunowa (F2x i F31.x wg ICD 10). Celem pobytu jest aktywizacja, rehabilitacja społeczna, poprawa samodzielności i radzenia sobie z objawami choroby. Program oddziału opiera się na społeczności terapeutycznej. W ramach zajęć odbywają się treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, muzyko- i arteterapia. Zwracamy szczególną uwagę na kontroli masy ciała i zapobieganiu metabolicznym działaniom niepożądanym leków przeciwpsychotycznych.

Procedura przyjęcia na oddział wymaga kwalifikacji w ramach Poradnii Zdrowia Psychicznego (PZP) aby ocenić czy oferta terapeutyczna jest odpowiedzią na potrzeby konkretnego pacjenta oraz czy będzie on w stanie realizować terapię w związku z określonym harmonogramem pracy oddziału – pracuje on codziennie w dni powszednie, od 8.00 do 13.00. Okres leczenia to zwykle 12 tygodni. Wymagana jest obecność pacjentów na wszystkich zajęciach(codziennie w dni robocze, godz 8-13).

Procedura przyjęcia na oddział wymaga kwalifikacji w ramach Poradnii Zdrowia Psychicznego (PZP):

 1. Od 1 do 3 wizyt u psychologa prowadzącego grupę terapeutyczną – podczas tych wizyt weryfikowany jest problem zdrowotny, omawiane są warunki prowadzenia terapii. Do psychologa w PZP konieczne jest skierowanie, dlatego prosimy, aby je także wystawił lekarz kierujący do oddziału.
 2. W razie wątpliwości po diagnostyce psychologicznej pacjent kierowany jest dodatkowo do lekarza psychiatry, który weryfikuje rozpoznanie i aktualne leczenie.

Po kwalifikacji następuje wyznaczenie terminu, a w razie gdy liczba pacjentów w oddziale osiągnęła maksymalny poziom – wpis na listę oczekujących na przyjęcie.

W przypadku gdy oferta oddziału nie odpowiada potrzebom i możliwościom czasowym pacjenta, otrzymuje on informację o możliwościach leczenia dziennego w innych placówkach lub ambulatoryjnych indywidualnych

 

Pododdział dla osób z zaburzeniami lękowymi przeznaczony jest do leczenia zaburzeń lękowych, związanych ze stresem (adaptacyjnych), somatyzacyjnych, odżywiania, nawyków i impulsów, specyficznych zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.
Oddziaływania terapeutyczne w oddziale obejmują: specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz psychoterapię grupową, która uzupełniana jest terapią indywidualną. Dodatkowo prowadzone są zajęcia terapeutyczne: psychorysunek i psychodrama, muzykoterapię oraz zebrania społeczności terapeutycznej. W razie potrzeby pacjenci otrzymują farmakoterapię. Przed przyjęciem odbywa się kwalifikacja – badanie psychiatryczne i psychologiczne. kwalifikuje do pobytu, weryfikuje farmakoterapię oraz zaleca dostępne formy terapii. Zajęcia odbywają się w 2 x w tygodniu w godzinach popołudniowych – grupa zaburzeń lękowych zawieszona do odwołania.

Poradnia Zdrowia Psychicznego skierowana jest do pacjentów cierpiących z powodu całego spektrum zaburzeń psychicznych.