Terapia rodzin, par i małżeństw

Skierowana jest do par borykających z trudnościami komunikacyjnymi, w kryzysach, po zdradzie, niezadowolonych z relacji, pragnących większej bliskości, radości ze wspólnego życia lub chcących zakończyć związek czy zrozumieć powody rozstania. Terapia pary daje nowe doświadczenia porozumiewania się czy bliskości, uczy komunikacji i wzajemnego zrozumienia w atmosferze szacunku.

Terapia rodzin jest skierowana szczególne do tych rodzin, w których problem dotyczy dziecka, nastolatka lub innego członka rodziny. Pomaga ona w najefektywniejszy sposób zdiagnozować kłopot  i znaleźć optymalne rozwiązanie. Zaburzenia które warto skonsultować z terapeutą rodzinnym:

  • zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży (agresja, trudności z komunikacją, trudności dziecka w szkole, w grupie rówieśniczej, samookaleczenia, eksperymentowanie ze środkami odurzającymi)
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja)
  • zaburzenia lękowe (fobie np.: szkolna, napady lęku, lęk chroniczny)
  • zaburzenia nastroju (obniżony nastrój, myśli, próby samobójcze, zmienny nastrój – od smutku, apatii do euforii)
  • uzależnienia behawioralne (internet, komputer, pornografia)
  • rodziny w trakcie/po rozwodzie, rozstaniu
  • rodziny patchworkowe

Terapia rodzin – jest szczególną formą terapii – pomagającą zarówno osobie bezpośrednio doświadczającej trudności, jak i całej rodzinie poprawić funkcjonowanie. Pogłębia więzi pomiędzy poszczególnymi członkami, uczy dawać i otrzymywać wsparcie wszystkim osobom w rodzinie, stawiać mądre i chroniące granice, pomaga w lepszym rozumieniu siebie i innych oraz rozwija wrażliwość, empatię i wzajemny szacunek.