Psychiatria, Gliwice Młyńska 8a

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Gliwicki Ośrodek przy ul. Raciborskiej 13 składa się z Oddziału Dziennego Zaburzeń Afektywnych, Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Nerwic oraz z Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Leczenie w Dziennym Oddziale Zaburzeń Afektywnych (DOLZA) odbywa się w grupie terapeutycznej. Zawiera w sobie leczenie za pomocą tradycyjnych sesji dyskusyjnych prowadzonych w paradygmacie psychodynamicznym oraz choreoterapii. Spotkania w każdej  z grup odbywają się codziennie, przez okres 12 tygodni. Grupy są mieszane (kobiety  i mężczyźni). Osobom leczącym się na oddziale przysługuje zwolnienie lekarskie na czas trwania terapii grupowej. Istnieje również możliwość uczestniczenia w terapii dla osób chcących pozostać aktywnymi zawodowo.

Oferta grupy południowej kierowana jest do osób po 50-tym roku życia, przeżywających trudności emocjonalne w związku z aktualną sytuacją życiową, kryzys życiowy, trudności w adaptacji do etapu życiowego w jakim się znalazły. Jest to jedna z niewielu na Śląsku tego typu oferta psychoterapeutyczna kierowana do osób starszych. 

Oferta grupy porannej kierowana jest do osób mających trudności w codziennym funkcjonowaniu z racji stanów lękowych, depresyjnych, objawów somatycznych,  niesatysfakcjonujących relacji z bliskimi.

Oddział pracuje w godzinach, od 8.00 do 14.00

Kwalifikacja do terapii grupowej odbywa się po konsultacjach psychologiem oraz spotkaniu z lekarzem psychiatrą.

Terapia jest całkowicie refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki i leczenia wszystkich zaburzeń i problemów psychicznych (zaburzenia lękowe, nerwice, depresje, psychozy, uzależnienia, problemy emocjonalne i osobowościowe, problemy w relacjach i związkach). 

W PZP pacjent może skorzystać z usług lekarza psychiatry, a także psychologa oraz psychoterapeuty. 

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Poradnia Leczenia Nerwic oferuje pomoc w zakresie rozpoznawania, leczenia i profilaktyki:zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną; zaburzeń snu; przewlekłych stanów lękowych; fobii; stanów leku napadowego; stanów napięcia psychicznego z towarzyszącymi czynnościami i myślami natrętnymi; zaburzenia odżywiana; zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych

Lekarz psychiatra udziela porad bez skierowania, a do psychologa i psychoterapeuty wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

Zespół Leczenia Środowiskowego zajmuje się kompleksowym leczeniem psychiatrycznym pacjentów szczególnie uporczywie chorujących psychicznie. Celem leczenia jest unikanie hospitalizacji psychiatrycznej, utrzymanie jak najdłuższej remisji umożliwiającej pacjentom funkcjonowanie w ich środowisku, rehabilitacja psychiatryczna.

Pacjenci leczeni są w ich własnym środowisku. Odbywa się ono głównie w formie wizyt domowych lekarza psychiatry, psychologa, terapeuty środowiskowego, psychoterapeuty. Wymagana jest współpraca rodziny, lub w przypadku osób mieszkających samotnie MOPS lub GOPS. Nie jest wymagane skierowanie.

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych przy Ośrodku Leczenia Nerwic i Depresji „Sikornik” na ul. Raciborskiej 13 w Gliwicach  udziela pomocy psychologicznej, psychiatrycznej oraz fachowej psychoterapii osobom z zaburzeniami nerwicowymi, znajdującymi się w kryzysie oraz cierpiącymi na objawy somatyczne o podłożu psychogennym.

       Dysponujemy fachowym personelem lekarskim, psychologicznym i psychoterapeutycznym.

W psychoterapii reprezentujemy podejście psychodynamiczne z elementami psychodramy. Wszystkie pracujące u nas osoby mają ukończone podyplomowe szkolenie w psychoterapii, bądź są w trakcie takiego szkolenia.          

       Oferujemy elastyczną ofertę leczenia dostosowaną do możliwości i potrzeb naszych pacjentów. Można skorzystać zarówno z konsultacji psychologicznych i psychiatrycznych, jak również psychoterapii indywidualnej lub grupowej o częstotliwości dostosowanej do możliwości osób potrzebujących tej formy pomocy.

       Do dyspozycji naszych pacjentów są dwie grupy psychoterapeutyczne spotykające się jeden raz w tygodniu oraz jedna grupa psychoterapii krótkoterminowej spotykająca się cztery razy w tygodniu od poniedziałku do czwartku. Terapia odbywa się od godziny 16.30 do 20.00, jest więc dostępna także dla osób, które nie mogą przerwać pracy zawodowej i skorzystać ze zwolnienia chorobowego.

        Grupowe formy psychoterapii są szczególnie zalecane osobom mającym problemy w relacjach społecznych, poczucie wyobcowania, będącym w kryzysach życiowych po przeżytych stratach, wątpiącym w wartość siebie samego oraz w sens swojego życia. W oparciu o grupę i fachowy personel psychoterapeutyczny mogą one w bezpiecznych warunkach przyjrzeć się stylowi swojego funkcjonowania w obszarze relacji z innymi i samym sobą. Osoby te mogą uzyskać większą świadomość genezy swoich objawów i trudności oraz uzyskać większe kompetencje w radzeniu sobie z nimi.

       Powyższe formy leczenia świadczone są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wizyta u lekarza psychiatry nie wymaga skierowania. Wizyta u psychoterapeuty, o ile ma być refundowana, wymaga skierowania lekarskiego (niekoniecznie od psychiatry). Udział w psychoterapii indywidualnej bądź grupowej poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną u lekarza psychiatry lub psychoterapeuty.

       Dysponujemy także ofertą usług komercyjnych o charakterze leczniczym bądź treningowym.

       Szczególnie warta jest polecenia grupa psychoterapetyczna prowadzona metodą psychodramy przez mgr Annę Gliszczyńską, superwizora psychoterapii, specjalistę psychologii klinicznej i lidera psychodramy. Metoda psychodramy poprzez poruszanie emocji, umysłu i ciała szczególnie mocno i skutecznie angażuje w psychoterapeutyczną pracę nad sobą. Umożliwia też bardzo szybki i głęboki kontakt z grupą, nie pozostawiając żadnego z jej członków na boku. Nadaje się zarówno do pracy z ludźmi zdrowymi, zainteresowanymi swoim rozwojem lub rozwiązaniem doraźnych problemów, jak i pracą z ludźmi mającymi problemy natury nerwicowej bądź osobowościowej.

      Terapeutyczna grupa psychodramatyczna będzie spotykać się w każdą środę w godz. 16.30-20.00. miesięczny koszt udziału 400 zł. Informacja i zapisy w rejestracji Ośrodka lub bezpośrednio u mgr Anny Gliszczyńskiej pod numerem 603 949 939.

      Przeciwwskazaniem do leczenia na naszym Oddziale jest czynny alkoholizm, nasilone tendencje samobójcze oraz zaburzenia somatyczne uniemożliwiające korzystanie z psychoterapii.

     Osoby zainteresowane leczeniem na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic mogą uzyskać informacje i zarejestrować się pod numerem 502 840 096. Zapraszamy!