Seksuologia

Oferujemy fachową i profesjonalną pomoc w trudnościach związanych z seksualnością. Rozwój psychoseksualny oraz realizacja własnej seksualności bardzo często niosą za sobą różnorakie trudności, niezadowolenie lub cierpienie. Sprawy intymne są dla każdego z nas bardzo ważne, a jednocześnie ze względu na wstyd, brak akceptacji społecznej, rodzinnej czy tabu kulturowe pozostają na niesatysfakcjonującym poziomie.

Warto to zmienić, warto przyjść po pomoc, informację, wsparcie i terapię!

Pomocy udzielmy zarówno parom jak i osobom indywidualnym. Diagnoza oraz terapia może dotyczyć m.im: trudności we współżyciu takich jak: ból, nadmierny lub obniżony popęd, różnice w preferencjach, zaburzenia wzwodu, wytrysku, orgazmu, brak satysfakcji z życia seksualnego, lęk lub niechęć do kontaktów seksualnych,  zaburzenia identyfikacji płciowej, nietypowe lub nieakceptowane preferencje seksualne, trudność w określeniu lub zaakceptowaniu orientacji seksualnej.