Terapia rodzin, par i małżeństw

warsztaty

TERAPIA RODZIN

Często problemy poszczególnych członków rodziny (depresje, lęki, zaburzenia odżywiania, trudne zachowania, itp.) związane są z szerszymi problemami nękającymi całą rodzinę, wtedy szybszą i skuteczniejszą pomoc można uzyskać, kiedy w terapii biorą udział wszyscy jej członkowie. Czasem, aby osiągnąć zmianę jednego członka rodziny, niezbędna jest zmiana wszystkich jej bliskich.

Na terapię zapraszamy rodziny, których członkowie czują, że zanika bliskość w rodzinie wskutek konfliktu w rodzinie, a także rodziny które stoją w obliczu sytuacji kryzysowych, na przykład rozwodu, separacji, czy też straty – choroby, śmierci lub kalectwa jednego z członków rodziny, oraz w wyniku problemów jednego z jej członków rodziny, takich jak:

 • problemy wychowawcze dziecka
 • używanie substancji psychoaktywnych,
 • zaburzenia odżywiania
 • brak zaangażowania w życie rodziny itp.

Celem ogólnym terapii rodzin jest przywrócenie równowagi systemowi rodzinnemu przezywającemu kryzys, wzmocnienie więzi w rodzinie, poprawa relacji i polepszanie jakości wspólnego życia w rodzinie.

Terapia rodzinna pomaga szczególnie:

 • lepiej rozumieć siebie nawzajem,
 • zrozumieć przyczyny zachowania poszczególnych członków rodziny,
 • poprawić porozumiewanie się w rodzinie,
 • umiejętnie wyrażać własne uczucia,
 • umiejętnie wyznaczać i szanować osobiste granice członków rodziny,
 • umiejętnie rozwiązywać konflikty rodzinne,
 • lepiej radzić sobie z naturalnymi kryzysami rozwojowymi w rodzinie,
 • lepiej radzić sobie z nadmiernym napięciem i stresem,
 • lepiej radzić sobie z rozstaniami, utratami, traumami.

Terapia rodzinna to wspólne spotkania całej rodziny prowadzone przez parę psychoterapeutów. Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacyjny – w trakcie których psychoterapeuci poznają problemy, z którymi zgłasza się rodzina i lokalizują ich źródła, a także oczekiwania rodziny wobec wspólnych spotkań. Na tej podstawie terapeuci określają cele terapii i decydują o rozpoczęciu jej realizacji. Liczba spotkań uzależniona jest od trudności, z jaką zgłasza się rodzina.

PIERWSZE SPOTKANIE pomoże w podjęciu decyzji i wyborze właściwej terapii.

TERAPIA PAR I MAŁŻEŃSTW

Terapia par i małżeństw jest formą pomocy parom próbującym poprawić swoje relacje, a także jest jednym ze sposobów umożliwiającym partnerom znalezienie porozumienia i uniknięcia rozstania, rozwodu czy separacji.

Celem ogólnym terapii małżeństw jest polepszenie jakości relacji między partnerami i ponowne odnalezienie siebie nawzajem w związku.  Terapia przeznaczona jest dla par i małżeństw tkwiących w impasie, będących w sytuacji kryzysowej, trwających w konflikcie, mających trudności we wzajemnej komunikacji.

Terapia opiera się na spotkaniach, w których uczestniczą obydwoje partnerzy czy małżonkowie, a które dotyczą relacji miedzy partnerami oraz ich dawnego i obecnego funkcjonowania ich związku.

Wspólne spotkania pary lub małżeństwa prowadzone są przez parę psychoterapeutów. Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacyjny – terapeuci poznają aktualną sytuację w związku oraz oczekiwania obojga partnerów. Na tej podstawie terapeuci określają cele terapii i decydują o rozpoczęciu jej realizacji.

Liczba spotkań uzależniona jest od trudności, z jaka zgłasza się para.