Wczesne wspomaganie rozwoju: co to jest i które dzieci mogą z niego skorzystać?

dziecko

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, z których skorzystać mogą potrzebujące go dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. O jakich zajęciach mowa, jakie są wskazania do wczesnego wspomagania rozwoju i czy rodzice ponoszą jakieś koszty za udział ich pociech w zajęciach?

Rodzice zazwyczaj bacznie obserwują rozwój małych dzieci i cieszą ich nawet najdrobniejsze rzeczy, takie jak np. to, że maluch zaczyna podnosić główkę czy uśmiechać się na ich widok. Tak jak pokonywanie przez pociechę kolejnych rozwojowych kroków milowych może z całą pewnością niebywale cieszyć, tak i odwrotnie – powodem znacznego nawet niepokoju może być zaobserwowanie, że pociecha rozwija się zdecydowanie wolniej niż jej rówieśnicy. Podejrzewając, że rozwój dziecka może być opóźniony, zdecydowanie warto zasięgnąć porady specjalisty. Możliwe bowiem jest, że pociecha wymaga wdrożenia wczesnego wspomagania rozwoju (WWR).

Wczesne wspomaganie rozwoju: co to jest?

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zajęcia w ramach WWR prowadzone mogą być przez różnych specjalistów, bo zarówno przez psychologów, jak i pedagogów oraz  przez logopedów . Dokładny wybór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju przeprowadzane może być w różnych placówkach. Zajęcia odbywają się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w przedszkolach lub w szkołach podstawowych.

Które dzieci mogą skorzystać z WWR?

Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzone zostanie opóźnienie rozwoju. Mówiąc konkretnej, wśród problemów, których stwierdzenie bywa wskazaniem do WWR, wymienić można przede wszystkim:

-zaburzenia ze spektrum autyzmu,

-niepełnosprawność intelektualną,

-opóźnienie rozwoju mowy,

-opóźnienie rozwoju ruchowego,

-znaczne wady wzroku,

-deficyty słuchu.

Warto podkreślić, że dzieci mogą korzystać z WWR od momentu stwierdzenia u nich nieprawidłowości rozwojowych do chwili rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Ważne jest to, aby oddziaływania terapeutyczne wdrażać możliwie jak najwcześniej: im szybciej zostaną one rozpoczęte, tym większe stają się szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka.

Co zrobić, aby dziecko mogło korzystać z WWR?

Do tego, aby dziecko mogło korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie orzeczenia o potrzebie WWR. Takowe uzyskać można w poradni psychologiczno-pedagogicznej (PPP). Gdy rodzic podejrzewa, że jego dziecko nie rozwija się prawidłowo, powinien się zgłosić do rejonowej PPP. Tam – po zebraniu wywiadu z rodzicami i przeprowadzeniu wymaganych badań – zostaje, w razie potrzeby, wydane stosowne orzeczenie.

Koszty wczesnego wspomagania rozwoju

Część rodziców obawiać się może ewentualnych kosztów zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju. Niepotrzebnie, ponieważ zajęcia te są całkowicie bezpłatne. Standardowo dzieciom przyznawane są 4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych na miesiąc.

WWR to pomoc nie tylko dla dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju pomaga nie tylko dziecku, ale i jego rodzinie. Opiekunom zapewniana jest chociażby psychoedukacja, której istotą jest wyjaśnianie, skąd mogą brać się występujące u malucha trudności, a także informowanie o tym, jak rodzice powinni reagować w razie przejawiania przez ich pociechę nieprawidłowych zachowań.

lek. Tomasz Nęcki

bibliografia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wczesne-wspomaganie-rozwoju

Zapraszamy do lektury naszych innych artykułów:

https://czpfeniks.pl/wizyta-u-psychiatry-dzieciecego-kiedy-warto-o-niej-pomyslec/

https://czpfeniks.pl/sen-i-zasypianie-dzieci/