Superwizje

Oferujemy superwizje osobom w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, pracującym i pragnącym rozwijać swoje kompetencje zawodowe i osobowościowe, potrzebujących wsparcia i pomocy w prowadzonych procesach terapeutycznych, a także pracujących w obszarach pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej czy pomocy społecznej.

Zapraszamy zarówno osoby indywidualne, jak i zespoły.