Psychiatria, Sosnowiec

Oferujemy pełny zakres usług ambulatoryjnych w dziedzinie psychiatrii, w szczególności: diagnostyka psychiatryczna, diagnostyka psychologiczna, porady lekarzy, porady psychologów, psychoterapia indywidualna, rodzin i par, psychoterapia grupowa, grupy wsparcia, treningi umiejętności społecznych i orzecznictwo. Ośrodek w Sosnowcu składa się z Oddziału Dziennego Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Zaburzeń Nerwicowych, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz z Zespołu Leczenia Środowiskowego.

Dzienny Oddział Psychiatryczny zapewnia kompleksowe leczenie i rehabilitację psychiatryczną pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Jest to nowoczesna forma leczenia psychiatrycznego, nazywana również częściową hospitalizacją. Zapewnia ona intensywną opiekę nad pacjentem w czasie, gdy może on jednocześnie przebywać w swoim naturalnym środowisku: z rodziną, przyjaciółmi, niekiedy również wykonując pracę zawodową.  Po zakończonym leczeniu, trwającym zwykle ok. 12 tygodni,  pacjenci mają możliwość kontynuowania leczenia w naszej Poradni Zdrowia Psychicznego. Aby zapewnić jak najwyższe standardy leczenia, personel oddziału szkoli się w psychoterapii oraz korzysta z regularnych superwizji własnej pracy.

W naszym oddziale leczenie proponowane jest w dwóch grupach pacjentów:

Grupa zaburzeń psychotycznych. Oferuje leczenie dla osób z rozpoznaniem zaburzeń z kręgu schizofrenii lub innej poważnej choroby psychicznej. Program leczenia  obejmuje różnego rodzaju zajęcia terapeutyczne (psychoterapia, arteterapia, terapia zajęciowa), treningowe (trening sprawności poznawczej, kulinarny, relaksacyjny, żetonowy), a także psychoedukacyjne. W okresie leczenia w oddziale pacjenci pozostają pod stałą opieką lekarską, a personel sprawuje nadzór nad zażywaniem leków. Przyjęcia dokonywane są po osobistym uzgodnieniu terminu z dr. Radosławem Tomalskim.

Grupa zaburzeń niepsychotycznych. Oferuje leczenie dla osób z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi powyżej 55 rż.. Grupa terapeutyczna liczy ok. 12 osób, a częstotliwość spotkań jest mniejsza. Proponowane zajęcia mają głównie charakter psychoterapeutyczny, uzupełniony  (zajęcia terapeutyczne, treningowe, psychoedukacja), lecz są dostosowane do potrzeb pacjentów chorujących na depresję, szczególnie w starszym wieku. Przyjęcia ustalane są po konsultacji z dr Magdaleną Drozdek.

Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ)

To forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi.

Zapewniamy leczenie pacjentom pełnoletnim, zamieszkującym w Sosnowcu i okolicach:

 • którzy zakończyli leczenie w oddziale psychiatrycznym całodobowym lub dziennym, ale wymagają daleszego intensywnego leczenia, psychoterapii czy rehabilitacji,
 • którzy byli wielokrotnie hospitalizowani i nie utrzymują się w innych formach leczenia,
 • z którymi nie udało się w sposób trwały uzaskać zadowalajacej współpracy w leczeniu ambulatoryjnym,
 • którzy wymagają opieki psychiatrycznej, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia ambualtoryjnego.

Do ZLŚ nie przyjmujemy pacjentów:

 • którzy ze względu na swój stan psychiczny czy fizyczny wymagają bezwzględnej całodobowej hospitalizaji (stan zagrożenia życia lub zdrowia),
 • uzależnionych od alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych,
 • którzy mogą korzystać z leczenia ambulatoryjnego,
 • którzy nie wyrażają zgody na leczenie,
 • niezdolnych do samodzielnej egzystencji i niemających zorganizowanej opieki zapewniającej sprawy bytowe.

Zapewniamy jako zespół kompleksową opiekę i diagnostykę lekarską, psychologiczną oraz terapeutyczną. Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

Oferujemy także:

 • organizację systemu wsparcia w środowisku pacjenta,
 • wsparcie dla osób po przebytej psychozie,
 • wsparcie dla rodzin pacjentów,
 • jednorazowe konsultacje psychiatryczne i psychologiczne.

Personel:

 • kierownik ZLŚ – lek.med. Magdalena Drozdek specjalista psychiatra
 • lek. med. Jacek Kamiński specjalista psychiatra
 • mgr Jolanta Pernal-Włodarczyk psycholog kliniczny, psychoterapeuta
 • mgr Justyna Łasak psycholog, psychoterapeuta
 • mgr Anna Gawlik psychoterapeuta
 • mgr Małgorzata Wachowicz pielęgniarka, psychoterapeuta

Usługi świadczone w ramach ZLŚ są finansowane przez NFZ.

Nie wymagamy skierowania.

Pacjent musi wyrazić zgodę na leczenie.

Do ZLŚ pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z odddziału całodobowego/dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki socjalnej.

Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio w ośrodku lub telefonicznie, w ciągu tygodnia kierownik ZLŚ skontaktuje się z pacjentem lub osobą zgłaszającą w celu weryfikacji zgłoszenia.

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Zapewnia konsultacje psychiatryczne w celu diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych. Ponadto w ramach PZP prowadzone są diagnostyczne  konsultacje psychologiczne, których celem jest kwalifikacja do oddziału dziennego zaburzeń nerwicowych CZP Feniks Sosnowiec. Obecnie w ramach PZP nie jest prowadzona psychoterapia indywidualna.

Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych

Oddział specjalizuje się w leczeniu osób dorosłych z rozpoznaniami zaburzeń osobowości oraz nerwicowych (fobii, lęku panicznego, lęku uogólnionego, zaburzeń lękowo-depresyjnych, nerwicy natręctw, zaburzeń adaptacyjnych, somatyzacyjnych).

Podstawową formą leczenia w oddziale jest psychoterapia grupowa w nurcie psychodynamicznym, oparta na diagnozie psychiatryczno-psychologicznej, uzupełniona pracą z ciałem, psychoedukacją oraz w razie konieczności farmakoterapią (w ramach leczenia każdy z pacjentów odbywa konsultacje z lekarzem psychiatrą). 

Praca terapeutów Oddziału podlega regularnej superwizji specjalisty posiadającego certyfikat superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa  Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii.       

Leczenie odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Przyjęcie do Oddziału poprzedzone jest wstępną kwalifikacją, która obejmuje do 3 spotkań  z psychologiem. Aby mogły się odbyć, niezbędne jest skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub lekarza psychiatrę posiadającego umowę z NFZ o treści: „Skierowanie do psychologa”.

Po zakwalifikowaniu do leczenia, podstawą przyjęcia Pacjenta do oddziału jest kolejne skierowanie, które może być wystawione przez lekarza POZ lub lekarza psychiatrę  posiadającego umowę z NFZ o treści: „Skierowanie do Dziennego Oddziału Zaburzeń Nerwicowych”. 

W Oddziale Dziennym Zaburzeń Nerwicowych funkcjonują dwie grupy, w których:

– terapia odbywa się 5 razy w tygodniu: w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki;

– terapia odbywa się 3 razy w tygodniu: we wtorki, środy i czwartki.

Oddział jest otwarty od godziny 14.00 do 20.00, sesje terapeutyczne odbywają się  w godzinach od 16:00 do 19:30 (3 sesje godzinne z dwiema 15-minutowymi przerwami,  w środy odbywają się 2 sesje trwające po 1,5 godziny z 30 minutową przerwą). 

W środy odbywają się sesje pracy z ciałem z wykorzystaniem treningów relaksacyjnych, elementów psychodramy i choreoterapii. Druga sesja obejmuje psychoedukację, która pozwala na uzyskanie informacji dotyczących psychoterapii, psychopatologii, rozumienia objawów, trening asertywności itp. 

Czas trwania leczenia w Oddziale jest ustalony przez NFZ i trwa 12 tygodni.