Oddział Dzienny Psychiatryczny

dzienny

Od stycznia 2019 Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy będzie realizować 2 świadczenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia NFZ: Dzienny Oddział Psychiatryczny (DOP) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP). Jednocześnie nadal kontynuowane będą usługi świadczone w poprzednich latach: Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ).

Dzienny Oddział Psychiatryczny, to świadczenie, które nie było do tej pory realizowane ani w powiecie tyskim, ani w żadnym z sąsiednich. Będzie działał w ramach 2 pododdziałów o różnych profilach pacjentów:

    1. Pododdział dla osób po kryzysie psychotycznym (z rozpoznaniami schizofrenia, zaburzenia schizoafektywne)
  1. Pododdział dla osób z zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, napady lęku, zaburzenia adaptacyjne itp.)

Pododdział dla osób po kryzysie psychotycznym jest przeznaczony dla pacjentów po kryzysie psychotycznym, głównie z rozpoznaniami z kręgu schizofrenii (F2x wg ICD 10). Celem pobytu jest aktywizacja, rehabilitacja społeczna, poprawa samodzielności i radzenia sobie z objawami choroby. Program oddziału opiera się na społeczności terapeutycznej. W ramach zajęć odbywają się treningi umiejętności społecznych, terapia zajęciowa, muzyko- i arteterapia. Zwracamy szczególną uwagę na kontroli masy ciała i zapobieganiu metabolicznym działaniom niepożądanym leków przeciwpsychotycznych.

Przy przyjęciu odbywa się konsultacja przez lekarza psychiatrę, który kwalifikuje do pobytu, weryfikuje farmakoterapię oraz zaleca dostępne formy terapii. Zajęcia odbywają się w dni powszednie w godzinach 8.00-14.00.

Pododdział dla osób z zaburzeniami lękowymi przeznaczony jest do leczenia zaburzeń lękowych, związanych ze stresem (adaptacyjnych), somatyzacyjnych, odżywiania, nawyków i impulsów, specyficznych zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych.
Oddziaływania terapeutyczne w oddziale obejmują: specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską oraz psychoterapię grupową, która uzupełniana jest terapią indywidualną. Dodatkowo prowadzone są zajęcia terapeutyczne: psychorysunek i psychodrama, muzykoterapię oraz zebrania społeczności terapeutycznej. W razie potrzeby pacjenci otrzymują farmakoterapię.

Przed przyjęciem odbywa się kwalifikacja – badanie psychiatryczne i psychologiczne. kwalifikuje do pobytu, weryfikuje farmakoterapię oraz zaleca dostępne formy terapii. Zajęcia odbywają się w 2 x w tygodniu w godzinach popołudniowych.

Poradnia Zdrowia Psychicznego skierowana jest do pacjentów cierpiących z powodu całego spektrum zaburzeń psychicznych.

Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy świadczy także szeroki zakres medycznych i psychologicznych usług komercyjnych. Należą do nich:

    • Coaching – dla osób zdrowych – pomaga dokonać zmian w kwestiach osobistych i zawodowych.

Część świadczeń realizowana jest także w języku angielskim.

Serwis internetowy www.czptychy.pl placówki posiada bibliotekę kilkudziesięciu artykułów edukacyjnych z zakresu psychiatrii, seksuologii oraz zdrowego odżywiania.


CZP Tychy rozpoczęło działalność 1 października 2014. Placówka prowadzi jedyną na Śląsku Poradnię Seksuologiczną i Patologii Współżycia z kontraktem z NFZ. Ośrodek posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z seksuologii dla lekarzy. Jest miejscem odbywania staży specjalizacyjnych, a ponadto prowadzi warsztaty i superwizję z zakresu psychiatrii i seksuologii. W listopadzie 2018r. pierwszy lekarz odbywający specjalizację w Centrum zdał egzamin specjalizacyjny z seksuologii.

CZP Tychy wchodzi w skład Grupy Centrów Zdrowia Psychicznego Feniks (www.czpfeniks.pl), która od 2001 r. prowadzi placówki psychiatrycznej opieki zdrowotnej w Bielsku-Białej, Gliwicach, Katowicach, Sosnowcu i Zabrzu.