mgr Sandra Święch

Sandra Święch

psycholog, psychoterapeuta
Tychy

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz czteroletnich studiów podyplomowych w psychoterapii, organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując i odbywając staże w ośrodkach zajmujących się psychoterapią i pomocą psychologiczną. Przez ponad 10 lat pracowała w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Czeladzi, gdzie zajmowała się diagnozą psychologiczną, psychoterapią indywidualną i grupową. Prowadziła treningi oraz warsztaty psychologiczne. Konsultowała również pacjentów z innych oddziałów szpitalnych, gdzie pomagała osobom chorym somatycznie, neurologicznie i terminalnie.

Posiada doświadczenie w pracy z pacjentami z kręgu zaburzeń afektywnych, nerwicowych, odżywiania, psychotycznych. Terapię prowadzi w nurcie psychodynamicznym oraz przy wykorzystaniu technik z innych podejść teoretycznych. Tak aby najskuteczniej dopasować styl pracy do potrzeb pacjenta. Swoją pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji.

Od 2019r. związana z Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks, gdzie zajmuje się poradnictwem psychologicznym, psychoterapią indywidualną oraz grupową. Pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Lecznictwa Środowiskowego oraz w Poradni Komercyjnej.

Do terapii zaprasza pacjentów cierpiących na zaburzenia lękowe, związane ze stresem, pod postacią somatyczną, zaburzenia nastroju, osoby po kryzysie psychotycznym, osoby będące w trudnych sytuacjach rodzinnych i zawodowych, pacjentów doświadczających trudności w relacjach interpersonalnych, a także osoby nastawione na rozwój osobisty.