Dr n. med. Agnieszka Machowska-Majchrzak

lekarz specjalista neurolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (1997 r.). Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w oddziałach szpitalnym (Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie, 1998 – 1999) i klinicznym (Katedra i Klinika Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 1999-2017) oraz w Przyklinicznej Poradni Neurologicznej i Pracowni Elektroencefalografii.
Posiada certyfikat umiejętności i licencję Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej w zakresie EEG i Potencjałów Wywołanych oraz kwalifikacji trenera I stopnia EEG Biofeedback.
Autorka i współautorka wielu publikacji w renomowanych czasopismach naukowych i doniesień zjazdowych krajowych i zagranicznych.
Obecnie prowadzi specjalistyczną neurologiczną praktykę lekarską. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, w tym: padaczki, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego, miastenii, polineuropatii, bólów głowy, bólów  kręgosłupa. Jest także wykładowcą w Wyższej Szkole Humanitas (Instytut Psychologii).