Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) w ramach NFZ

leczenie środowiskowe

Od 1 grudnia 2017 Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy realizuje świadczenie Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ). Zespół zajmuje się leczeniem, rehabilitacją osób dorosłych chorujących psychicznie, które zamieszkują miasto Tychy i jego najbliższą okolicę.

Zajmujemy się leczeniem osób które ze względu na występujące objawy, problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do korzystania z leczenia ambulatoryjnego, ale nie wymagają obecnie hospitalizacji. Nasze działania są skierowane przede wszystkim do osób z następującymi rozpoznaniami:

 • zaburzenia psychotyczne (np. schizofrenia),
 • zaburzenia afektywne (np. depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe)
 • zaburzenia psychiczne związane z organicznym uszkodzeniem mózgu (np. choroba Alzheimera i inne otępienia).
 • inne rozpoznania – o ile wymagają opieki środowiskowej z powodu znacznego stopnia zaburzenia funkcjonowania społecznego.

Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o przewlekłym przebiegu choroby, z trudnościami w zakresie współpracy w terapii. Kluczowym zadaniem opieki środowiskowej jest umożliwienie kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu zamieszkania, bez oddzielenia od najbliższych, bez konieczności przerywania pracy czy nauki z czym związany jest pobyt w szpitalu.

Zespół Leczenia Środowiskowego funkcjonuje w oparciu o kadrę medyczną, w skład której wchodzą:

 • lekarze psychiatrzy,
 • psycholodzy,
 • psychoterapeuci,
 • terapeuci środowiskowi
 • pielęgniarki środowiskowe.

Celem pracy członków Zespołu działań terapeutów jest stałe monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej pacjentów, praca nad ich motywacją do współpracy i reagowanie w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie współpracujemy z ich rodzinami oraz opiekunami.

Procedura skierowania do ZLŚ

 • Rejestracja telefoniczna lub osobista w Centrum celem umówienia wstępnej rozmowy z lekarzem psychiatrą.
 • Wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry, na której następuje kwalifikacja pacjenta do leczenia w Zespole.
 • Po podpisaniu formularza zgody na leczenie ustalenie planu pracy z pacjentem.

Wizyt domowych Zespołu nie realizujemy w następujących sytuacjach:

 • pacjenci bez zaburzeń psychicznych
 • pacjenci mogący skorzystać z porady w placówce
 • osoby mające bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej
  – zagrożenie dla życia i zdrowia – w takiej sytuacji należy wezwać pogotowie ratunkowe,
 • uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
 • stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym,
 • brak zgody na leczenie.