lek. Łukasz Romanowski

Łukasz Romanowski

specjalista psychiatra
Tychy

Absolwent Wydziału Lekarskiego SUM w Katowicach (2011). W latach 2012-2017 pracował na stanowisku młodszego asystenta w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii SUM w Katowicach. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. Interesuje się formami lecznictwa alternatywnego wobec hospitalizacji całodobowej, zastosowaniem nowych technologii w medycynie, diagnostyką i terapią zaburzeń afektywnych.