Psychoterapia. Czym jest i komu pomaga?

Psychoterapia. Czym jest i komu pomaga?

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia różnych zaburzeń psychicznych, a także drogą rozwoju i zwiększania świadomości samego siebie. W odróżnieniu od pozostałych form wsparcia psychicznego, proces psychoterapii opiera się na świadomych i planowanych działaniach ze strony psychoterapeuty, który posiada profesjonalną wiedzę i doświadczenie kliniczne.

Nadrzędnym celem psychoterapii jest usunięcie lub zmniejszenie cierpienia, wywołanego przez objawy. Dąży się przy tym do uzyskania trwałej zmiany w zakresie sposobu myślenia, zachowania i przeżywania.

Psychoterapia może mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Wyróżnia się ponadto psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par i rodzin. Każda forma psychoterapii ma jasno sprecyzowane zasady postępowania, metody szkolenia i standardy nadzoru superwizorskiego.

Dla kogo psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą z wyboru po rozpoznaniu zaburzeń zdrowia psychicznego. Mogą z niej skorzystać osoby cierpiące z powodu różnych problemów o podłożu emocjonalnym, doświadczające trudności w relacjach z innymi, a także osoby znajdujące się w sytuacjach kryzysowych.

Psychoterapia jest szczególnie pomocna w przypadku następujących problemów:

• stany lękowe, fobie, napady paniki, natręctwa
• obniżony nastrój lub wahania nastroju
• zaburzenia odżywiania
• dolegliwości psychosomatyczne
• problemy w sferze seksualnej
• poczucie samotności, trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi
• niskie poczucie własnej wartości, lęk przed krytyką ze strony otoczenia
• drażliwość, niekontrolowane wybuchy złości
• niestabilne związki i trudności w relacjach z bliskimi osobami
• doświadczenie silnie stresujących, traumatycznych wydarzeń

Zobacz też: 

Opracowała mgr Marta Żak