mgr Agnieszka Tendyra

Agnieszka Tendyra

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Tychy

Pracuje w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), dialektyczno–behawioralnej (DBT) oraz terapii schematu. W metodach tych ceni zarówno udowodnioną skuteczność, jak i relację terapeutyczną opartą na współpracy między terapeutą, a pacjentem.

Absolwentka psychologii ze specjalnością kliniczną, studiów podyplomowych z zakresu psychologii zmian postaw i zachowań. Ukończyła kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń specjalistycznych. Obecnie jest w trakcie całościowego 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.

Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo–Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno–Behawioralnej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Prowadzi poradnictwo psychologiczne oraz terapię osób dorosłych i młodzieży zmagających się z trudnościami życiowymi, zaburzeniami lękowymi, nastroju, odżywiania, zaburzeniami osobowości, doświadczonych traumatycznymi wydarzeniami oraz w trakcie różnego rodzaju kryzysów (m.in. choroby, żałoby). Mając świadomość niepowtarzalności problemów, które dotykają człowieka na różnych etapach życia maksymalnie dostosowuje metody swojej pracy do indywidualnych potrzeb pacjenta.

W swojej praktyce kieruje się zasadami kodeksu etycznego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje pod stałą superwizją. Jest członkiem zespołu konsultacyjnego DBT. Uczestniczy w procesie wprowadzania do Polski programu wsparcia i treningu dla rodzin i bliskich osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza Family Connections.