mgr Eliza Cieślikowska

psycholog, terapeuta, interwent, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Tychy

Tytuł psychologa zdobyła na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w psychologii klinicznej i kliniczno-sądowej. Ciągle się uczy i rozwija, uczestnicząc w szkoleniach, a swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Jako terapeutka jest przekonana, że każdy człowiek ma w sobie zasoby niezbędne do poradzenia sobie z trudnymi, kryzysowymi sytuacjami. Jej zadaniem jest towarzyszenie pacjentowi i wspieranie go w odnajdowaniu tych zasobów, a także pomoc w ich odpowiednim wykorzystaniu. Właśnie dlatego w swojej pracy korzysta z narzędzi nurtu krótkoterminowego skoncentrowanego na rozwiązaniach, z psychoterapii ericksonowskiej oraz terapii poznawczo-behawioralnej. Wspólnie z pacjentem poszukuje rozwiązań, które doprowadzą go do jego preferowanej przyszłości.

Specjalizuje się m.in. w rozwiązywaniu problemów z zakresu kryzysów emocjonalnych, depresji, różnego rodzaju trudności życiowych wynikających z nadmiernego stresu, żałoby, problemów z samooceną. Zajmuje się również trudnościami w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji oraz trudnościami wynikającymi z różnego rodzaju objawów lub dysfunkcji takich jak: natrętne myśli, reakcje somatyczne i emocjonalne pojawiające się pod wpływem stresu. Ma doświadczenia w pracy interwencyjnej w środowisku (indywidualnie i z rodziną).

Obecnie pracuje jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach oraz jako wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, działań interwencyjnych i podnoszenia kompetencji psychologicznych. Jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach. Doświadczenie zdobywała będąc kierownikiem i psychologiem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Odwykowej, a także w Izbie Wytrzeźwień.

Na spotkanie zaprasza dorosłych i młodzież. Prowadzi konsultacje indywidualne oraz par.