mgr Eliza Cieślikowska

Eliza_Cieslikowska

psycholog, psychoonkolog, terapeuta, interwent, certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tychy

Od wielu lat konsultuje i wspiera pacjentów w dążeniu do poprawy jakości ich życia, pracując głównie w oparciu o nurt terapii poznawczo-behawioralnej, terapii eriksonowskiej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Przykłada dużą wagę do swojego rozwoju zawodowego, podnosząc kwalifikacje uczestniczy w szkoleniach oraz konferencjach. Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

Specjalizuje się w pomocy indywidualnej, prowadząc terapię osób, które:

  • znalazły się w trudnym momencie swojego życia, w tym w sytuacjach kryzysowych (trauma powypadkowa, zdrada, choroba, żałoba),
  • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych,
  • cierpią z powodu zaburzeń nastroju (w tym depresji),
  • żyją w lęku,
  • zmagają się z niską samooceną,
  • mają trudności w samokontroli,
  • cierpią z powodu przemocy, dyskryminacji czy mobbingu,
  • są chore onkologicznie (na każdym etapie choroby, leczenia, zdrowienia) oraz ich bliskimi.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z grupami, dla których tworzyła i prowadziła warsztaty z umiejętności miękkich, takich jak m.in. komunikacja, asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem. Prowadzi szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej, działań interwencyjnych i podnoszenia kompetencji psychologicznych.

Obecnie pracuje jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Megrez w Tychach. Jest członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tychach. Doświadczenie zdobywała będąc kierownikiem i psychologiem w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w Poradni Odwykowej, a także w Izbie Wytrzeźwień. Jest też wykładowcą w Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

Prywatnie, uwielbia długie rozmowy od serca. Słucha muzyki klasycznej i jazzu instrumentalnego. Zachwyca się street art’em i inicjatywami kulturalnymi. Ponad wszystko ceni czas spędzany z bliskimi. Przez życie stara się iść z uśmiechem na twarzy i znajdować radość w najmniejszych nawet rzeczach. Stara się pielęgnować w sobie nadzieję i optymizm.

Na spotkania zaprasza dorosłych i młodzież. Przyjmuje pacjentów w gabinecie, a także prowadzi porady i konsultacje online, dla pacjentów z Polski i zagranicy.

Możliwość towarzyszenia innym w zmianie jest dla niej wielkim przywilejem. Jak pisał Dante: „Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem”, dlatego stara się ciągle wzmacniać wiarę w możliwość zmiany.

Uważa, że przyjście na konsultację psychologiczną to wyraz odwagi, dbania o siebie i gotowości do zaufania innej, obcej osobie.

W pracy terapeutycznej stara się stworzyć bezpieczną przestrzeń oraz atmosferę pełną szacunku i zaangażowania. Na spotkaniach łączy profesjonalizm i wiedzę merytoryczną, ze szczerą serdecznością i empatią.