Psychoterapia grupowa w Tychach

CZP Tychy prowadzi rekrutację do grupy terapii zaburzeń nerwicowych. 

Psychoterapia grupowa podobnie jak indywidualna, ma na celu:

 • korektę zaburzeń, 
 • lepsze zrozumienie siebie 
 • poprawę funkcjonowania osoby, która w niej uczestniczy. 

Terapia grupowa, w porównaniu do terapii indywidualnej, dodatkowo daje możliwość przyjrzenia się sobie w relacji nie tylko z psychoterapeutą, ale z wszystkimi członkami grupy. Uczestnicy grupy dzielą się wzajemnie informacjami zwrotnymi, czyli m.in. swoim doświadczeniem, tym jak widzą inne osoby i jakie uczucia wywołują tematy przez nie wnoszone. Jest to szansa by swoją sytuację zobaczyć z szerszej perspektywy i poznać inne sposoby rozwiązywania problemów. 

Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne. Czynnikami leczącymi charakterystycznymi dla grupy są również:

 • spójność, 
 • podobieństwo 
 • wsparcie, które zmniejszają poczucie izolacji i przynoszą ulgę.

Psychoterapeuta kieruje potencjałem grupy, tak aby proces leczenia postępował u pacjentów wchodzących w jej skład. Czynnikami leczącymi charakterystycznymi dla grupy są m.in.:

 • spójność, 
 • poczucie podobieństwa, 
 • dostarczanie wiedzy i informacji, 
 • dzielenie się doświadczeniem, 
 • naśladowanie, 
 • uczenie się nowych umiejętności społecznych. 

Co daje terapia grupowa? – [poczytaj więcej]

Kto najwięcej zyska na terapii grupowej? Osoby, które:

 • Cierpiące na zaburzenia lękowe (rozpoznania F4x ICD.10);
 • Odczuwają obniżenie nastroju, drażliwość, częste napięcie, lęk, smutek, samotność, apatię;
 • Cierpią na dolegliwości fizyczne, które nie znajdują wyjaśnienia medycznego, np. bóle i zawroty głowy, kołatania serca, duszności, drętwienia, bóle mięśni, problemy żołądkowe;
 • Osoby, które są stale z siebie niezadowolone, nie wierzą we własne możliwości;
 • Przejawiają trudności w bliskich związkach i relacjach interpersonalnych;
 • Doświadczyły utraty, jak śmierć bliskiej osoby, rozwód, strata pracy i inne.

Przeciwwskazania:

 • zdiagnozowane upośledzenie umysłowe i zaburzenia rozwojowe;
 • czynne uzależnienie od alkoholu, narkotyków, leków uspokajających lub przeciwbólowych, hazardu itp.;
 • obecność objawów powstałych na podłożu organicznym;
 • zdiagnozowane zaburzenia struktury osobowości (np. osobowość borderline, antyspołeczna);
 • obecność objawów psychotycznych np. zdiagnozowana schizofrenia;
 • ostry kryzys psychiczny uniemożliwiający dokonywanie autorefleksji i skupienie się na własnym rozwoju.

Aktualnie trwa rekrutacja do grupy, która rozpocznie pracę terapeutyczna od 6 października 2022.

W CZP Tychy terapia prowadzona jest w małych grupach (5-12 osób) przez 2 doświadczonych terapeutów i jest superwizowana przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Grupa spotykać się będzie raz w tygodniu – w czwartki, w godzinach od 17.00 do 19.15. Obejmuje 2 sesje terapeutyczne po 60 min z 15 min przerwą. 

Osoby zainteresowane proszone o kontakt z rejestracją telefoniczną.

Cennik:

 • Pierwsza wizyta kwalifikacyjna u psychoterapeuty prowadzącego grupę 170 zł.
 • Jeden dzień terapeutyczny (2 godz. terapii): 150 zł – płatne z góry za miesiąc. Czyli miesięczny koszt terapii wnosi 600 zł (może się różnić w zależności od liczby dni w danym miesiącu i dni wolnych od pracy).
 • Psychoterapeuta w trakcie kwalifikacji lub samej terapii może stwierdzić konieczność wizyty u lekarza psychiatry – wtedy koszt jak w cenniku ogólnym. 

Kontakt: CZP Tychy, tel. 32-411-72-37, poczta elektroniczna: tychy@czpfeniks.pl

Bibliografia:

 1. https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/download/29113/23878
 2. http://psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_1_2015/29Mielimaka_PsychiatrPol2015v49i1.pdf