Psychoterapia grupowa

Psychoterapia grupowa nerwic opiera się na założeniu, że problemy psychologiczne mają swoje źródło w relacjach z innymi ludźmi i w tych relacjach się przejawiają. Każdy człowiek wchodzi w „jakieś relacje” i uczestniczy w „jakichś grupach”. Jesteśmy bowiem członkami rodzin (to najmniejsza grupa) członkami grup przyjaciół, tworzymy grupy pracownicze, zawodowe, grupy skoncentrowane na jakimś zainteresowaniu, pasji.

Psychoterapia grupowa polega na poważnej i refleksyjnej rozmowie w małej grupie osób, które zobowiązały się przestrzegać tajemnicy grupy. Na spotkaniach grupy można rozmawiać na każdy temat. Terapia pomaga lepiej zrozumieć powody przeżywanych problemów, a także znaleźć właściwą drogę ich rozwiązania.

 

Jeśli człowiek:

 • skarży się, że nie potrafi nawiązywać satysfakcjonujących relacji z ludźmi,
 • cierpi z powodu wchodzenia w niekorzystne dla siebie role (w rodzinie, w pracy itp.)
 • mówi o nieśmiałości wobec innych osób,
 • nie potrafi odmawiać i czuje się wykorzystywany przez innych,
 • cierpi z powodu samotności,
 • mówi o częstych rozpadach związków, które zawiera,

można zaproponować mu skorzystanie z psychoterapii grupowej.

Grupa psychoterapeutyczna stwarza takie środowisko, w którym można w bezpieczny sposób zauważyć to, w jaki sposób kształtujemy relacje z drugim człowiekiem. Co robimy żeby ją wzmacniać, a co aby ją osłabiać lub niszczyć. Grupa pozwala również na zmianę naszego sposobu bycia z innymi oraz na naukę tworzenia związków w sposób bardziej dojrzały i satysfakcjonujący.

Uczestnictwo w grupie psychoterapeutycznej pozwala:

 • rozpoznać uczucia, jakie budzą w nas inni,
 • uświadomić sobie różne aspekty swoich relacji z innymi ludźmi,
 • poznać własne wzorce funkcjonowania w relacji,
 • dowiedzieć się jak jesteśmy odbierani przez innych,
 • rozpoznać nawykowe sposoby myślenia, przeżywania, zachowania i wynikające z nich konsekwencje.

 

Grupa terapii nerwic w Tychach. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w grupie terapeutycznej, która funkcjonuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach. Terapia przeznaczona jest zarówno dla osób które mają już za sobą jakieś inne formy terapii, jak i dla tych którzy dotychczas nie przechodzili psychoterapii. Grupa spotyka się raz w tygodniu. Okres trwania terapii w tej grupie jest dostosowany do potrzeb każdej z osób. Aby dołączyć do grupy terapeutycznej trzeba umówić się na konsultację.

 


Osoby zainteresowane proszone o kontakt z rejestracją telefoniczną.