Co daje terapia grupowa?

Oddział dzienny psychiatria

Psychoterapia grupowa podobnie jak indywidualna, ma na celu:

  • korektę zaburzeń,
  • lepsze zrozumienie siebie
  • poprawę funkcjonowania osoby, która w niej uczestniczy. 

Grupa terapeutyczna poprzez odzwierciedlenie, może pokazać również sposoby tworzenia relacji i funkcjonowania w środowisku osobistym, rodzinnym. Następnie w bezpiecznej atmosferze, pomóc zweryfikować i przepracować schematy, które utrudniają komunikację i interakcje społeczne.

Poza pracą nad objawami i trudnościami, aktywne uczestnictwo w terapii grupowej daje również szansę na zwiększenie pewności siebie, samodzielności i poczucia bezpieczeństwa w relacjach interpersonalnych.

Organizacja przestrzeni do terapii polega na tworzeniu kręgu. Grupa może mieć charakter zamknięty lub otwarty – w tym drugim przypadku nowi pacjenci wchodzą w miejsce tych, którzy ukończyli terapię. Podczas przyjmowania nowych osób przypominane są warunki kontraktu i zasady pracy w grupie.

Sposoby tworzenia relacji z ważnymi osobami w dzieciństwie odzwierciedlają się w dorosłym życiu, poprzez podobieństwo w budowaniu związków osobistych i zawodowych. Dlatego istotnym elementem terapii jest odkrywanie nieświadomych, powtarzających się stylów funkcjonowania, konfliktów wewnętrznych, potrzeb oraz mechanizmów, które wpływają na emocjonalność, myślenie i zachowanie człowieka.

Uświadomienie sobie i zrozumienie tego co było wcześniej ukryte, daje możliwość wprowadzenia zmian w sposobach przeżywania i radzenia sobie z problemami. Proces ten odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania w relacji z terapeutami i grupą, którzy stają się dla pacjenta swojego rodzaju lustrem, odzwierciedlającym różne sfery jego osobowości. Dlatego im lepiej grupa pozna wewnętrzny świat pacjenta, tym więcej pacjent dowiaduje się sam o sobie i może się zmieniać.

Poczytaj takżeTerapia grupowa