Co to jest interwencja kryzysowa?

interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa to intensywna pomoc psychologiczna. Są to spotkania z psychologiem, które dają wsparcie emocjonalne i poczucie bezpieczeństwa, a także redukują lęk w trudnych sytuacjach życiowych.

Psychologiczna pomoc interwencyjna kierowana jest do osób, które znajdują się w sytuacji kryzysowej i chcą przy pomocy specjalistów rozwiązać własne problemy, poradzić sobie z trudnymi emocjami, odzyskać wpływ na swoje życie, uzyskać wsparcie bądź informacje.

Celem interwencji kryzysowej jest:

 • złagodzenie objawów reakcji kryzysowej,
 • przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie zbliżonego do tego sprzed wystąpienia kryzysu

i dzięki temu zapobiega przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Oferta pomocy adresowana jest do osób dorosłych i młodzieży będących w kryzysie o naturze psychicznej na skutek różnych, trudnych wydarzeń życiowych takich jak:

 • doświadczanie przemocy,
 • kryzysy i konflikty rodzinne (rozwód, rozstanie),
 • śmierć/strata bliskiej osoby,
 • długotrwała choroba,
 • utrata pracy i nagłe zmiany życiowe,
 • myśli i zachowania samobójcze,
 • nadużycia seksualne, gwałty,
 • zdarzenia losowe (wypadek, przestępstwo)
 • i inne trudności emocjonalne.

Spotkania terapeutyczne w przypadku sesji indywidualnej trwają 50 min.

Pierwsze spotkanie (bądź dwa) mają charakter konsultacji, w celu określenia ram współpracy oraz poznania potrzeb Pacjenta.

Częstotliwość i czas trwania terapii ustalany jest z terapeutą w zależności od potrzeb.