Jakie kwalifikacje powinien posiadać psychoterapeuta?

Jakie kwalifikacje powinien posiadać psychoterapeuta?

Zanim skorzystasz z pomocy psychoterapeuty, sprawdź czy osoba oferująca pomoc ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Masz prawo zapytać, w jakim nurcie pracuje terapeuta, jakie ukończył szkolenia, jakie ma doświadczenie, do jakich organizacji zawodowych należy, czy korzysta z regularnych superwizji.

Niezbędne kwalifikacje psychoterapeuty w Polsce określają zarówno wymogi Ministerstwa Zdrowia, jak również ustalenia środowiska zawodowego psychoterapeutów, będące podstawą projektu Ustawy o Zawodzie Psychoterapeuty.

Osoba wykonująca zawód psychoterapeuty powinna przede wszystkim posiadać odpowiednie wykształcenie:

  • ukończone studia medyczne lub magisterskie humanistyczne
  • ukończone 4-letnie szkolenie z psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Jako psychoterapeuta może również pracować osoba w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, pod warunkiem, że korzysta z częstych superwizji. Po minimum pięciu latach pracy klinicznej, psychoterapeuta może ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty.

Niezwykle ważną kwestią jest doświadczenie zawodowe psychoterapeuty (staż pracy w ośrodkach specjalizujących się w psychoterapii) oraz ukończona terapia własna. Psychoterapeuta powinien również stale podnosić swoje kwalifikację poprzez superwizje, uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i czynny udział w organizacjach zawodowych.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy dbamy o najwyższy standard świadczonych usług, dlatego wszyscy pracujący w naszym ośrodku psychoterapeuci posiadają niezbędne doświadczenie kliniczne i specjalistyczne przygotowanie zawodowe.

Opracowała: mgr Marta Żak

 

Zobacz więcej: