ADHD: jakie są objawy zaburzeń hiperkinetycznych?

ADHD

ADHD (zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi) to jedna z częściej występujących u dzieci jednostek z kręgu zainteresowania psychiatrii. Wielu rodziców, których dzieci mają jakieś trudności szkolne, obawia się, że mogą one borykać się właśnie z tą jednostką – jakie więc konkretnie dolegliwości sugerować mogą ADHD i do kogo się udać w razie jego podejrzenia?

Współcześnie coraz więcej rodziców zauważa, że ich dzieci mają jakieś trudności szkolne – jednym z trudem przychodzi nauka pisania, innym czytania, a jeszcze inne mają problemy z zapamiętywaniem. Czasami problemy obserwują sami opiekunowie, czasami zaś są oni o nich informowani przez uczących ich pociechy nauczycieli. Różne bywają przyczyny tego, że dziecko ma problemy w szkole – wynikać mogą one z występowania u pacjenta specyficznych trudności szkolnych, niepełnosprawności intelektualnej, ale i ADHD.

ADHD a nadruchliwość

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli ADHD, może objawiać się bardzo różnorodnie – jednym z problemów, które mogą pojawiać się w jego przebiegu, bywa nadruchliwość. Dzieci z ADHD nierzadko są w ciągłym ruchu od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych, zdarza się, że bardzo ciężko im usiedzieć w miejscu, a kiedy to robią, to mogą one kręcić się na krześle czy machać rękoma lub nogami. Problem najbardziej zauważalny bywa przede wszystkim u młodszych, uczęszczających do pierwszych klas szkoły podstawowej, dzieci z ADHD.

ADHD a problemy z koncentracją

Jednym z bardziej kojarzonych z ADHD objawów – poza nadruchliwością – są problemy z koncentracją. Dzieciom zmagającym się z tą jednostką bardzo ciężko skupić się na wykonywaniu różnych czynności, znamienne bywa to, że potrafią one skupić uwagę w szkole przez pierwszych kilkanaście minut lekcji, a później staje się to dla nich coraz trudniejsze. Zdarza się, że przez deficyty uwagi pacjent zapomina o tym, gdzie zostawił jakieś przedmioty, niejednokrotnie dzieci z ADHD gubią zresztą różne rzeczy. Charakterystyczne dla zaburzeń hiperkinetycznych jest również to, że dzieci, które się z nimi zmagają, bardzo łatwo rozproszyć. Bodźce, które dla innych osób są całkowicie obojętne – takie jak np. hałas generowany przez jadące za oknem samochody czy dźwięki wydawane przez przelatującego obok owada – mogą ostatecznie sprawiać, że młody pacjent nie będzie w ogóle w stanie skupić się na wykonywanym przez siebie zadaniu.

ADHD a nadmierna impulsywność

Kolejnym problemem, który bywa związany z ADHD, jest nadmierna impulsywność. Rodzice pociech z taką diagnozą często są zresztą przez nią wzywani do szkół – ich dzieciom zdarza się bowiem bardzo łatwo wchodzić w konflikty z innymi uczniami. Pacjentom z zaburzeniami hiperkinetycznymi ciężko zresztą poczekać na swoją kolej podczas zabaw czy rozmów – nierzadko zdarza się, że przerywają oni swoim rozmówcom.

Podejrzenie ADHD: do kogo się udać?

ADHD można podejrzewać wtedy, gdy dziecko przejawia niepokojące zachowania w przynajmniej dwóch środowiskach (zazwyczaj mowa o środowisku domowym i szkolnym). Wstępnie można udać się na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej, które mogą potwierdzić występowanie u dziecka chociażby deficytów uwagi. Pacjent z zaburzeniami hiperkinetycznymi powinien również pozostawać pod opieką psychologa. Czasami – szczególnie w sytuacji, gdy przez trudności z koncentracją dziecko nie jest w ogóle w stanie przyswajać szkolnego materiału – konieczne może być skorzystanie z pomocy psychiatry dziecięcego i zastosowanie któregoś z wykorzystywanych w leczeniu ADHD leków.

lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:

„Psychiatria dzieci i młodzieży”, red. I. Namysłowska, wyd. PZWL, Warszawa 2012

„Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011

Zachęcamy do lektury naszych innych artykułów:

https://czpfeniks.pl/wczesne-wspomaganie-rozwoju-co-to-jest-i-ktore-dzieci-moga-z-niego-skorzystac/

https://czpfeniks.pl/zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-co-moze-o-nich-swiadczyc/

https://czpfeniks.pl/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-ppp-kiedy-sie-do-niej-udac/

https://czpfeniks.pl/zaburzenia-obsesyjno-kompulsyjne-ocd-u-dzieci/