Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” Bielsko- Biała

Oddział dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, działający w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” Bielsko- Biała, ul. Piekarska 24.  

 

Program terapeutyczny Oddziału skierowany jest do dzieci i młodzieży doświadczających trudności
w obszarze emocji i zachowania, znacznie utrudniających funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,
w rodzinie i w szkole. Program realizowany jest poprzez psychoterapię, psychoedukację, grupy wsparcia, treningi, psychofarmakoterapię i inne oddziaływania w ramach społeczności terapeutycznej.

Na terenie ośrodka umożliwiamy pacjentom realizację nauki w ramach szkoły podstawowej.

 

Udzielamy pomocy młodym osobom, które:

– doświadczają długotrwałego stanu przygnębienia, niepokoju, apatii, obojętności,

– przeżywają intensywne stany lęku w sytuacjach społecznych lub lęku przed rozstaniem z ważnymi osobami, który utrudnia ich codzienne funkcjonowanie

– mają trudności w zakresie skupienia uwagi, są nadmiernie aktywne ruchowo i/lub mają skłonność do impulsywnego, nieprzemyślanego działania,

– reagują zwiększonym niepokojem na sytuacje związane ze szkołą, przez co unikają zajęć lekcyjnych, ograniczają wychodzenie z domu,

– wycofują się z komunikacji z innymi,

– prezentują znaczące trudności w funkcjonowaniu społecznym rozpoznawane jako zaburzenia spektrum autyzmu, 

– przeżywają trudne sytuacje życiowe, z którymi nie potrafią samodzielnie sobie poradzić.

 

Organizacja pracy w oddziale opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego, który kwalifikuje pacjentów do przyjęcia, opracowuje indywidualne programy oddziaływań terapeutycznych, wdraża je i ocenia ich skuteczność.

 

Program realizowany jest przez pięć dni w tygodniu przez cały rok szkolny.

 

Leczenie na Oddziale refundowane jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z rejestracją:

 

tel. (33) 815 60 32 

ul. Piekarska 24, 

43- 300 Bielsko- Biała