Leczenie schizofrenii

schizofrenia

Schizofrenia uznawana jest za jedną z najpoważniejszych chorób psychicznych. Rzeczywiście, osoby które na nią chorują i które nie są leczone, mogą nie być w stanie samodzielnie funkcjonować. Zdecydowanie inaczej jest jednak wtedy, gdy pacjent jest pod opieką specjalistów i otrzymuje właściwe leczenie. Skuteczne, dobrze dobrane leczenie schizofrenii wpływa nie tylko na objawy tej choroby, ale i umożliwia pacjentowi zwyczajne funkcjonowanie.

Schizofrenia zaliczana jest do grupy zaburzeń psychotycznych. Związane może być z nią występowanie objawów psychotycznych, takich jak urojenia i omamy, ale i innych objawów, takich jak np. apatia, spowolnienie psychoruchowe czy wycofanie z życia społecznego. Wokół jednostki tej zdecydowanie krąży wiele mitów – jednym z nich jest to, że osoby chorujące na schizofrenię absolutnie nie są zdolne do samodzielnego funkcjonowania. Takie poglądy są krzywdzące i niezgodne z prawdą – właściwe leczenie schizofrenii pozwala chorującym na nią osobom wieść zwyczajne życie.

Jakie są metody leczenia schizofrenii?

Leczenie schizofrenii kojarzone jest z przyjmowaniem odpowiednich leków i rzeczywiście – farmakoterapia stanowi podstawową metodę leczenia tej choroby. Zdecydowanie jednak nie jest to jedynego rodzaju istotne oddziaływanie – u chorujących ważne są również oddziaływania terapeutyczne obejmujące psychoedukację.

Farmakologiczne leczenie schizofrenii

Podstawowymi lekami stosowanymi w leczeniu schizofrenii są leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki). Obecnie wykorzystywane są przede wszystkim farmaceutyki nowej generacji, tzw. atypowe leki przeciwpsychotyczne, które mogą wywierać zarówno działanie przeciwpsychotyczne, jak i stabilizujące nastrój. Wśród przykładowych leków przeciwpsychotycznych wymienić można tutaj olanzapinę, risperidon, aripiprazol czy klozapinę. Obecnie, rzadziej niż w przeszłości, jednakże wciąż stosowane bywają również i klasyczne leki przeciwpsychotyczne, takie jak np. haloperidol czy perazyna.

Leki przeciwpsychotyczne są jak najbardziej skuteczne w leczeniu schizofrenii, aby jednak stosowanie ich było bezpieczne, pacjent przestrzegać musi uzyskiwanych od lekarza zaleceń. Ważne jest choćby to, aby leki przyjmować w określonych dawkach i zażywać je regularnie, bez pomijania jakichś dawek. Istotne jest też monitorowanie potencjalnych skutków ubocznych – chorzy powinni zwracać uwagę m.in. na wzrost apetytu, pojawianie się u nich senności czy na przyrost masy ciała. Zaobserwowanie jakichś niepokojących dolegliwości zawsze powinno zostać skonsultowane z prowadzącym psychiatrą.

Oddziaływania terapeutyczne w leczeniu schizofrenii

Dość często się o tym zapomina, jednakże u pacjentów ze schizofrenią oddziaływania terapeutyczne odgrywają niebagatelną rolę. Istotny wpływ na stan chorych może mieć terapia wspierająca, bardzo ważna jest także psychoedukacja. Obejmuje ona podstawowe informacje na temat choroby, jej objawów i rokowań. W trakcie psychoedukacji zarówno pacjent, jak i jego najbliżsi powinni dowiedzieć się o tym, jakie sygnały mogą sugerować, że doszło do zaostrzenia choroby, oprócz tego powinni oni wiedzieć, co może sprzyjać nawrotowi objawów psychotycznych.

Inne metody leczenia schizofrenii

Zdarza się, że przyjmowanie przez pacjenta leków przeciwpsychotycznych nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Możliwe jest również to, że chory nie będzie mógł ich przyjmować w odpowiednich dawkach ze względu na nasilone skutki uboczne. W przypadku lekoopornej schizofrenii wykorzystać można niewspomnianą dotychczas metodę leczenia – terapię elektrowstrząsową. Ze względu na sposób jej przedstawiania w różnych produkcjach filmowych pacjenci raczej się jej obawiają, tymczasem bywa ona uznawana nierzadko za bezpieczniejszą od farmakoterapii metodę leczenia różnych chorób i zaburzeń psychicznych.

lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:

„Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011

„Psychiatria. Podręcznik dla studentów”, B. K. Puri, I. H. Treasaden, red. wyd. I polskiego J. Rybakowski, F. Rybakowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014

Zachęcamy do lektury innych naszych artykułów:

https://czpfeniks.pl/zespol-otella-czyli-patologiczna-chorobliwa-zazdrosc/

https://czpfeniks.pl/czym-sa-zaburzenia-schizoafektywne/

https://czpfeniks.pl/schizofrenia/