Dodatkowe procedury kwalifikacyjne w ośrodkach

procedury kwalifikacyjne

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz w trosce o zdrowie innych pacjentów i ciągłość pracy ośrodka wprowadzamy dodatkową procedurę kwalifikowania pacjentów do usług ambulatoryjnych:

  1. Prosimy o przełożenie wizyt pacjentów z objawami infekcji górnych dróg oddechowych z objawami takimi jak gorączka lub kaszel lub katar lub trudności w oddychaniu na okres 2 tygodni po ustaniu objawów.
  2. Wszyscy pacjenci przed rozpoczęciem zajęć terapeutycznych będą mieli mierzona temperaturę ciała. Nie mogą uczestniczyć w zajęciach grupowych pacjenci z podwyższoną ciepłotą ciała i /lub z objawami infekcji górnych dróg oddechowych.
  3. W najbliższym czasie wprowadzimy możliwość odbycia e-porady za pomocą systemów teleinformatycznych.

Informacja na ten temat dostępna będzie w naszej rejestracji oraz na stronie www.czpfeniks.pl  i facebooku (https://m.facebook.com/Feniks-Centrum-Zdrowia-Psychicznego-580186442501781/?tsid=0.06275094344263166&source=result).