Depresja u seniorów: co może o niej świadczyć?

Depresja seniorów

Tak jak depresja może wystąpić u osoby będącej w dowolnym wieku, tak czasami zapomina się o tym, że może ona pojawiać się również u osób starszych. Zaburzenia depresyjne u seniorów cechować się mogą odmiennym niż uznawany za typowy dla tej jednostki przebiegiem, jak i mogą one wymagać szczególnej ostrożności w ich leczeniu.

O depresji u dzieci czy u młodych dorosłych mówi się raczej dość dużo, inaczej już bywa w przypadku depresji u seniorów. Problem ten omawiany bywa tak naprawdę rzadko, tymczasem zaburzenia depresyjne u osób w podeszłym wieku bywają zdecydowanie bardzo groźne – zdarzać się może, że konsekwencją ich wystąpienia będzie nawet skrócenie długości życia pacjenta.

Czynniki ryzyka depresji u seniorów

Osoby starsze nierzadko bywają odizolowane od innych ludzi – przyczyną bywa to, że ich rodzina mieszka gdzieś daleko od nich, jak i to, że z powodu trudności z poruszaniem się ciężej im opuścić mieszkanie. Już samo odosobnienie od innych osób może sprzyjać depresji u seniorów, warto tutaj jednak podkreślić, iż pacjenci w podeszłym wieku zagrożeni są wystąpieniem tej jednostki z wielu jeszcze innych powodów.

Jednym z czynników ryzyka depresji są choroby przewlekłe. Nie trzeba tutaj chyba szerzej tłumaczyć, że u seniorów są one zdecydowanie częstsze – wielu starszych pacjentów boryka się czy to z chorobami serca, płuc, czy z cukrzycą. Ostatecznie choroby o charakterze przewlekłym stanowią poważny czynnik ryzyka zaburzeń depresyjnych u pacjentów będących w podeszłym wieku.

Objawy depresji u osób starszych

Za jeden z podstawowych objawów depresji uznaje się obniżenie nastroju i podobnie jak w przypadku młodych dorosłych, tak i u seniorów bywa to jednym z głównych problemów spotykanych w przebiegu tej jednostki. Warto tutaj jednak podkreślić, że uwagę zwracać powinny innego jeszcze rodzaju trudności. U seniorów z depresją dość często dochodzi do całkowitej utraty ich wcześniejszych zainteresowań. Czasami bywa to trudne do zauważenia, ponieważ problem manifestować się może m.in. tym, że ktoś, kto kiedyś każdego popołudnia rozwiązywał krzyżówki, nagle przestaje to robić czy też tym, że zamiast wykonywać telefon do krewnych każdego wieczora, senior dzwoni do nich coraz rzadziej i sprawia wrażenie niezbyt zainteresowanego konwersacją.

Tak jak do depresji wieku podeszłego doprowadzać może odizolowanie od innych osób, tak problem tego rodzaju bywa również przejawem tej jednostki. Zdarza się, że starszy pacjent z depresją przestaje wychodzić z domu na zakupy czy na spotkania towarzyskie, może on również unikać – lubianych wcześniej – uroczystości rodzinnych. Ważnym, związanym z depresją problemem może być także zaniedbywanie swojego zdrowia – zdarza się, że pacjenci np. przestają przyjmować zalecone im wcześniej przez innych lekarzy leki.

Odmienności w leczeniu depresji u seniorów

Depresję u osób starszych jak najbardziej trzeba leczyć. Konieczność ta wynika z tego, że wtedy, gdy senior przestaje dbać o swoje zdrowie, może to mieć fatalne konsekwencje, dodatkowo osoby starsze – podobnie jak i zdecydowanie młodsi ludzie – również popełniają samobójstwa. Warto tutaj jednak podkreślić, że leczenie zaburzeń depresyjnych w tej grupie wiekowej wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Depresja u seniorów leczona bywa z wykorzystaniem farmakoterapii. Zanim jednak jakikolwiek lek zostanie włączony pacjentowi, konieczne jest bardzo dokładne przeanalizowanie tego, jakie preparaty zażywał on dotychczas. Pomiędzy środkami przeciwdepresyjnymi, a innymi przyjmowanymi przez seniora lekami mogą bowiem zachodzić interakcje, z których część może być po prostu niebezpieczna dla zdrowia. Warto również wspomnieć o tym, że – szczególnie w przypadku występowania u pacjenta zaburzeń czynności nerek czy wątroby – w leczeniu depresji wieku podeszłego konieczne może być stosowanie mniejszych niż typowo dawek leków przeciwdepresyjnych.

lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:

„Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011

„Psychiatria. Podręcznik dla studentów”, B. K. Puri, I. H. Treasaden, red. wyd. I polskiego J. Rybakowski, F. Rybakowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014

Zapraszamy do lektury artykułów:

https://czpfeniks.pl/czy-depresja-to-slabosc-charakteru/

https://czpfeniks.pl/zespol-serotoninowy-mozliwa-konsekwencja-nierozwaznego-laczenia-roznych-lekow/

https://czpfeniks.pl/leczenie-depresji-w-ciazy/

https://czpfeniks.pl/leki-przeciwdepresyjne-co-warto-nich-wiedziec/