Jak nakłonić bliską osobę do odwiedzenia psychiatry?

Jak pomóc bliskim

Nie zawsze osoba zmagająca się z jakimiś zaburzeniami czy chorobą psychiczną jest chętna do odwiedzenia specjalistów od ochrony zdrowia psychicznego. Różne bywają tego przyczyny, w międzyczasie bliscy takich ludzi niejednokrotnie zastanawiają się, co mogą zrobić, aby nakłonić ich do odwiedzenia psychiatry. Osiągnąć ten cel można z wykorzystaniem kilku tak naprawdę sposobów.

Opieka psychiatryczna w Polsce od wielu już lat budzi wiele kontrowersji. Obecnie, szczęśliwie, spojrzenie na leczenie psychiatryczne ulega zmianie, nadal jednak bardzo wiele osób uważa zaburzenia i choroby psychiczne za temat tabu.

Dlaczego niektórzy ludzie boją się wizyty u psychiatry?

Podstawowa przyczyna lęku przed wizytą u psychiatry jest dość prozaiczna – ludzie boją się bowiem najczęściej tego, czego nie znają. Potencjalni pacjenci obawiają się tego, jakie pytania będzie zadawał im lekarz, czasami z góry zakładają, że od razu, po pierwszej wizycie u psychiatry, zalecone im zostaną jakieś leki, które nie do końca chcieliby oni przyjmować.

Inną możliwą przyczyną niechęci do odwiedzenia psychiatry bywa to, że pacjent… absolutnie nie zauważa u siebie żadnego problemu. Brak wglądu, czyli świadomości choroby, pojawiać się może w przebiegu różnorakich problemów natury psychiatrycznej, m.in. schizofrenii czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Problem bywa o tyle poważny, że czasami pacjent może zakładać, że bliscy próbują mu coś wmówić czy działać na jego szkodę, co może mieć niestety bardzo nawet opłakane konsekwencje.

Jak nakłonić bliskiego od odwiedzenia specjalisty?

Zdarzać się może tak, że pacjent rzeczywiście nie będzie świadom tego, że występują u niego jakieś zaburzenia, a jednocześnie jego najbliższe otoczenie zdecydowanie będzie zauważało, że wymaga on pomocy psychiatry. W takich sytuacjach rolą rodziny jest podejmowanie wszelkich prób nakłonienia bliskiego do tego, aby sięgnął on po niezbędną mu pomoc.

Jednym z pomysłów rodzin na to, jak nakłonić bliskiego do odwiedzenia specjalisty, jest to, aby zabrać go do psychiatry… bez informowania go o tym. Takowe idee jak najbardziej są zrozumiałe, z drugiej jednak strony rzadko tą drogą uzyskuje się oczekiwane rezultaty – zazwyczaj efekt jest wręcz odwrotny i zabrany nieświadomie do psychiatry człowiek w ogóle nie współpracuje czy wręcz zaczyna przejawiać zachowania agresywne.

Wtedy, gdy rodzina widzi potrzebę, aby krewny udał się do psychiatry, najważniejsza jest cierpliwość. Warto wielokrotnie nawet rozmawiać z bliskim o tym, co niepokojącego zaobserwowano w jego zachowaniu, jednocześnie jak najbardziej zasadne jest podkreślanie obaw o jego zdrowie. Niezwykle istotna jest przy tym delikatność – natarczywe próby przekonania osoby nieświadomej swoich problemów o tym, że coś rzeczywiście się z nią dzieje, mogą ostatecznie generować bardzo nawet nasilone konflikty. Finalnie pomagać mogą cierpliwość i okazywanie troski – warto zresztą zaproponować swoje towarzystwo podczas wizyty w poradni psychiatrycznej.

Postępowania w razie zagrożenia życia lub zdrowia

Zdarzają się czasami takie sytuacje, kiedy pacjent – osoba dorosła, dziecko, ale i senior – zdecydowanie odmawiają jakiejkolwiek pomocy i absolutnie nie dopuszczają do siebie możliwości odwiedzenia psychiatry. Wtedy, gdy – z powodu zaburzeń lub choroby psychicznej – pacjent zagraża swojemu życiu lub życiu i zdrowiu innych osób, możliwe jest podjęcie leczenia psychiatrycznego wbrew jego woli. Zazwyczaj takowe leczenie ma miejsce w szpitalu i w razie przyjęcia pacjenta bez zgody uruchamiana jest odpowiednia procedura z udziałem sądu rodzinnego.

lek. Tomasz Nęcki

Zapraszamy do lektury naszych artykułów:

https://czpfeniks.pl/przyczyny-zaburzen-i-chorob-psychicznych/

https://czpfeniks.pl/kiedy-hospitalizacja-psychiatryczna-jest-wskazana-a-kiedy-konieczna/

https://czpfeniks.pl/leczenie-schizofrenii/

https://czpfeniks.pl/objawy-choroby-afektywnej-dwubiegunowej-chad/