Program pilotażowy

terapia dzieci

W związku z prowadzonymi przez Ministerstwo Zdrowia działaniami promocyjnymi oraz w związku z wdrażaną reformą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, jak również realizowanym programem pilotażowym oddziaływań terapeutycznych skierowanych do dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii cyfrowych oraz ich rodzin, Śląski OW NFZ przekazuje w załączeniu materiały w celu rozpowszechnienia.