Polskie Towarzystwo Seksuologiczne sformułowało stanowisko w sprawie sytuacji osób transpłciowych

transpłciowość

Przesłankę dla sformułowania tego stanowiska stanowią wyrażone w Deklaracji Praw Seksualnych Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego idee, a mianowicie: postrzeganie praw seksualnych jednostki jako praw człowieka oraz uznanie ich przestrzegania za warunek konieczny do osiągnięcia i utrzymania zdrowia seksualnego. Prawa seksualne odnoszą się do ludzkiej seksualności, postrzeganej jako jeden z najistotniejszych aspektów bycia człowiekiem, będący źródłem przyjemności, dobrostanu i całościowego spełnienia oraz satysfakcji. Seksualność rozumiana jest przy tym szeroko, obejmując oprócz płci biologicznej, orientacji seksualnej, erotyki, przyjemności, intymności i reprodukcji, także tożsamość i role płciowe.

W stanowisku, które można znaleźć na stronie PTS są poruszane następujące zagadnienia:

  • Dyskryminacja i narażenie na stres mniejszościowy
  • Pomoc i zdrowie
  • Język
  • Dzieci i młodzież
  • Prawo

Wartością samą w sobie jest słownik pojęć użytych w treści stanowiska, gdzie wyjaśnione są takie określenia jak: dysforia płciowa, ekspresja płciowa (repertuar zachowań płciowych), korekta płci (zamiennie: tranzycja), nonkonformizm płciowy, płeć przypisana, tożsamość płciowa, transpłciowość czy transseksualizm.

Wśród autorów stanowiska jest dr n. med. Łukasz Müldner-Nieckowski, który w naszym ośrodku prowadzi superwizję oraz warsztaty seksuologiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z całym tekstem na stronie: http://pts-seksuologia.pl/sites/strona/83/stanowisko-pts-ws-sytuacji-spolecznej-zdrowotnej-i-prawnej-osob-transplciowych