dr n. społ. Tomasz Jakubowski

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
Tychy

Jestem psychologiem, doktorem nauk społecznych w dziedzinie psychologia (temat pracy doktorskiej – „Psychologiczne uwarunkowania doświadczania i internalizowania transfobii przez osoby transpłciowe”), certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (certyfikat PTTPB nr 1617).

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (tam też ukończyłem studia z Psychologii). Moje zainteresowania naukowe jak i dorobek publikacyjny dotyczą tematyki płci, transpłciowości, niebinarności oraz stresu mniejszościowego doświadczanego przez osoby z mniejszości płciowych. Jako nauczyciel akademicki prowadzę m.in. autorski fakultet dotyczący pomocy psychologicznej świadczonej osobom doświadczającym niezgodności i dysforii płciowej. Na Uniwersytecie Śląskim pełnię również funkcję pełnomocnika Rzecznika Praw Studenta ds. transpłciowych i niebinarnych osób studiujących.

Specjalizuję się w pomocy psychologicznej i psychoterapii afirmatywnej dla osób transpłciowych i niebinarnych, oraz diagnostyce niezgodności płciowej, którą prowadzę w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS w Tychach, na Oddziale Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej z Pododdziałem Zaburzeń Rozwoju Płci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, oraz w Centrum Terapii Kontinuum w Katowicach.

Doświadczenie zdobywałem m.in. w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy oraz Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji „Arteria” WTZ oraz podczas licznych szkoleń m.in. z zakresu diagnozy oraz pomocy psychologicznej dla osób transpłciowych, edukacji seksualnej, wsparcia psychologicznego dla osób LGBTQ, psychoterapii zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń osobowości, terapii seksoholizmu, terapii perfekcjonizmu trzeciej fali, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu oraz mediacji. Swoją praktykę poddaję superwizji.
Od wielu lat współpracuję ze Stowarzyszeniem Tęczówka oraz Fundacją Trans-Fuzja (organizacjami działającymi na rzecz osób transpłciowych i niebinarnych), w których prowadzę grupy wsparcia dla osób transpłciowych i niebinarnych, psychoterapię afirmatywną, oraz diagnostykę niezgodności płciowej.
Prywatnie mąż i ojciec, oraz fascynat historii zwłaszcza epoki wczesnonowożytnej.