Warsztaty seksuologiczne – archiwum

Gender differences

Informacja archiwalna – aktualne warsztaty: Kliknij tu

Kolejne spotkanie w ramach Tyskich Warsztatów Seksuologicznych

 • 1 grudnia 2016, godz. 18.30-21.30
  Lęk a gotowość do współżycia seksualnego z perspektywy psychodynamicznej.
  Związki lęku z tzw. sprawnością seksualną (czyli fizjologiczną gotowością do podejmowania współżycia) są złożone. Już badania prowadzone w modelach biologicznych ukazują, że lęk może nie tylko zmniejszać, ale także zwiększać ekscytację seksualną. Kiedy weźmiemy jeszcze pod uwagę rolę zarówno jawnych poznawczo, jak i nieświadomych przeżycia, związanych z wchodzeniem w kontakt seksualny z drugą osobą, sytuacja dodatkowo się komplikuje. W czasie spotkania chciałbym wspólnie z Państwem podjąć próbę uporządkowania tych złożonych zależności, uzyskując w wyniku dyskusji wzorce przydatne w diagnozowaniu osób zgłaszających dysfunkcje seksualne.
 • 27 października 2016, 18.30-21.30
  Diagnoza przyczyn wygasania współżycia między partnerami w długotrwałej relacji.
  Aktywność seksualna jest jednym ze wskaźników siły pożądania seksualnego, ale też ogólnie pojmowanego zdrowia w relacjach partnerskich. Myślę tu o zdrowiu fizycznym i psychicznym każdego z partnerów, ale także o zdrowiu relacji. Zdrowa relacja przede wszystkim żyje. Kontakty seksualne są częścią tego życia. Ze statystyk wynika, że w wielu parach po kilku latach (pięciu, wg Bancrofta) może dochodzić do znacznego obniżenia jakości wzajemnych reakcji seksualnych. Przyczyny tego zjawiska zapewne obejmują zarówno czynniki negatywne, jak i brak czynników pozytywnych. O tym, jakie to czynniki, chciałbym z Państwem podyskutować w trakcie naszego spotkania, przy okazji odnosząc tę dyskusję do różnorodnych sytuacji klinicznych.
 • 6 listopada 2015, godz. 18.30-21.30
  Hiperseksualność – uzależnienie od seksu czy zaburzenie wieloczynnikowe? Dylematy diagnostyczne.
  Hiperseksualność to zespół objawowy, polegający na występowaniu u pacjentów nadmiernej, trudnej do kontrolowania aktywności seksualnej, mającej charakter instrumentalny, czyli w małym stopniu związanej z realizowaniem naturalnego popędu płciowego. Kojarzony jest najczęściej z uzależnieniem – seksoholizmem – choć w rzeczywistości klinicznej problem ten stanowi zagadnienie szersze niż tylko proces nałogowy, nawykowy czy kompulsywny. W trakcie warsztatu zostanie przedstawiona teoria wieloczynnikowej etiologii hiperseksualności oraz jej praktyczne zastosowanie w diagnozie pacjentów z tego rodzaju zaburzeniami.
 • 3 grudnia 2015, godz. 18.30-21.30
  Leczenie osób uzależnionych od seksu – praktyczne wskazówki w pracy nad hiperseksualnością.
  Warsztat dotyczy pracy klinicznej z pacjentami cierpiącymi z powodu zespołu hiperseksualności. Zostaną w jego trakcie omówione kluczowe elementy terapii, istotne dla skuteczności leczenia. Porozmawiamy na temat takich momentów w terapii jak ustalanie modelu abstynencji, praca nad mechanizmami uzależnienia, rozpoznawanie funkcji objawów, które są istotne niezależnie od stosowanego podejścia terapeutycznego.

Wykładowca: 

https://czpfeniks.pl/lek-lukasz-muldner-nieckowski/

 

 

Miejsce: Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy. ul. Jana Pawła II 24, 2 piętro
Grupa docelowa: warsztat jest przeznaczony dla psychoterapeutów, psychiatrów, specjalistów psychoterapii uzależnień.