Schizofrenia u dzieci i młodzieży

Schizofrenia u dzieci i młodzieży

Schizofrenia, uznawana za jedną z najpoważniejszych chorób psychicznych, typowo kojarzona jest z problemami psychiatrycznymi występującymi u osób dorosłych. Tak jak rzeczywiście jest ona spotykana najczęściej w tej właśnie grupie wiekowej, tak i może ona występować u najmłodszych pacjentów. Schizofrenia u dzieci – z różnych powodów – nierzadko bywa jednak bardzo trudna do zdiagnozowania.

Schizofrenia to choroba, wokół której narosło bardzo wiele mitów. Dotyczą one zarówno jej objawów (którymi mogą być nie tylko omamy i urojenia), przebiegu (często mylnie zakłada się, że pacjent ze schizofrenią nie jest w stanie zwyczajnie funkcjonować), jak i wieku pacjentów, u których jednostka ta występuje. Częstym przekonaniem jest to, że schizofrenia występuje tylko u osób dorosłych. W praktyce jednak jest inaczej i u młodocianych pacjentów jednostka ta również może się rozwinąć.

Objawy schizofrenii u dzieci i młodzieży

W przebiegu schizofrenii u dzieci pojawiać się mogą różnorakie dolegliwości. Możliwe są chociażby urojenia i omamy, czyli problemy typowo powiązane ze schizofrenią. W przypadku urojeń (czyli niewłaściwych przekonań, o których nieprawdziwości nie sposób przekonać pacjenta), dość często spotykanymi są urojenia prześladowcze (dotyczące tego, że ktoś chce zrobić dziecku krzywdę) oraz urojenia owładnięcia (czyli treści urojeniowe skoncentrowane wokół poczucia, że coś lub ktoś steruje życiem pacjenta).

Podobnie jak urojenia, tak i omamy miewają różną formę. W przypadku dziecięcej schizofrenii najbardziej typowe są omamy wzrokowe (np. zwidywanie jakichś postaci, zwierząt czy demonów) oraz omamy słuchowe (zwykle w postaci różnych głosów, które mogą np. ośmieszać pacjenta czy nakłaniać go do wykonywania różnych czynności). Omamy – szczególnie u najmłodszych dzieci – stwierdzić zwykle niełatwo, rodzicom może bowiem wydawać się, że skargi na zwidywanie jakichś nietypowych tworów stanowią jedynie wytwór bujnej dziecięcej wyobraźni.

Inne objawy schizofrenii u dzieci

Objawy psychotyczne to – jak podkreślono już wcześniej – niejedyne możliwe objawy schizofrenii. U pacjentów dochodzić może do pojawiania się innych jeszcze problemów, takich jak np. całkowite wycofanie się z relacji społecznych (dziecko może izolować się nawet od swoich rodziców). W przebiegu schizofrenii dziecko może przejawiać różne dziwaczne wręcz zachowania, np. zacząć zbierać jakieś całkowicie nieprzydatne przedmioty czy przygotowywać broń ze znalezionej w domu ostrej papryki w proszku.

Związane ze schizofrenią bywa również tzw. załamanie linii życiowej. Wspomniano o tym już nieco powyżej – pacjent może tracić zainteresowania, unikać swoich bliskich, dochodzić może także do znacznego pogorszenia jego funkcjonowania w środowisku szkolnym czy do ogólnego pogorszenia funkcjonowania poznawczego.

Leczenie schizofrenii u dzieci i młodzieży

Ostatecznie raczej nikogo nie dziwi to, że schizofrenię u dzieci czasami bardzo trudno rozpoznać. Ciężko jest wysunąć jej podejrzenie rodzicom dziecka, którzy jego odizolowanie się mogą uznawać np. za przejaw nastoletniego buntu. Jednocześnie postawienie diagnozy jest bardzo ważne, ponieważ zastosowanie skutecznego leczenia może prowadzić do remisji objawów i umożliwiać pacjentowi zwyczajne funkcjonowanie.

W leczeniu schizofrenii u dzieci i młodzieży, podobnie jak w przypadku schizofrenii u dorosłych, wykorzystywane są przede wszystkim leki przeciwpsychotyczne. Rodzice nierzadko boją się tych preparatów, tutaj od razu warto zaznaczyć, iż dzięki temu, że psychiatria dysponuje różnymi środkami z tej grupy, istnieją bardzo duże szanse na dobranie takiego leku, który nie tylko będzie skuteczny, ale i będzie dobrze tolerowany przez pacjenta.

lek. Tomasz Nęcki

Bibliografia:

„Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011

„Psychiatria. Podręcznik dla studentów”, B. K. Puri, I. H. Treasaden, red. wyd. I polskiego J. Rybakowski, F. Rybakowski, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2014

Zapraszamy do lektury innych artykułów:

https://czpfeniks.pl/leczenie-schizofrenii/

https://czpfeniks.pl/przyczyny-zaburzen-psychicznych-u-dzieci/

https://czpfeniks.pl/czym-sa-urojenia-i-jakie-moga-byc-ich-przyczyny/

https://czpfeniks.pl/leki-przeciwpsychotyczne-co-warto-o-nich-wiedziec/