lek. Sabina Nadajczyk

Sabina Nadajczyk-Janik

specjalista psychiatra
Zabrze

Ordynator Dziennego Oddziału Psychiatrycznego; Kierownik Ambulatorium Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Zabrzu;
Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Uzyskała dyplom lekarza po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskała tytuł specjalisty psychiatry po 5-letnim szkoleniu podyplomowym w tej dziedzinie.

Ukończyła kursy, m.in. Katedry Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu kontaktu psychoterapeutycznego i klinicznego zastosowania psychoterapii, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu psychiatrii sądowej i orzecznictwa sądowo-psychiatrycznego, Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z zakresu terapii rodzin.

Od 2012 roku czynnie pracuje w psychiatrycznym lecznictwie stacjonarnym (zamknięte oddziały szpitalne ogólnopsychiatryczne, psychosomatyczne i sądowe), ambulatoryjnym (poradnia zdrowia psychicznego) i środowiskowym (zespół lecznictwa środowiskowego).

Podnosi kwalifikacje przez dalszy rozwój naukowy, edukację podyplomową i regularny udział w konferencjach .