Psychiatryczny oddział dzienny – kto może leczyć się w takiej placówce?

Oddział dzienny psychiatria

Szpitale psychiatryczne zazwyczaj kojarzone są z przebywaniem w zamknięciu przez dłuższy lub krótszy czas, w praktyce jednak pobyt osoby z zaburzeniami psychicznymi na oddziale psychiatrycznym wcale nie musi tak wyglądać. Poza stacjonarnymi oddziałami istnieją bowiem również i oddziały dzienne – jacy pacjenci są do nich przyjmowani i jakie metody leczenia są stosowane w takich placówkach?

Psychiatria, podobnie jak i inne dziedziny medycyny, nieustannie się zmienia – dostępne stają się nowe metody leczenia, jak i poznawane są przyczyny różnorakich zaburzeń psychicznych. Zmienia się także podejście do leczenia chorób psychicznych – w przeszłości pacjenci leczeni byli zwykle w zamkniętych ośrodkach, obecnie coraz większą popularnością cieszy się psychiatria środowiskowa. Nowoczesne leczenie psychiatryczne polegać ma na tym, by możliwie jak najwięcej oddziaływań zachodziło poza zamkniętymi oddziałami stacjonarnymi.

Pacjenci, którzy zmagają się z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, leczeni mogą być zasadniczo w trzech rodzajach placówek – poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach stacjonarnych oraz oddziałach dziennych. Tak jak dwie pierwsze z wymienionych są raczej powszechnie znane, tak już zdecydowanie mniej osób wie o tym, czym jest psychiatryczny oddział dzienny.

Na czym polega pobyt na psychiatrycznym oddziale dziennym?

Pobyt na oddziale dziennym odróżnia od pobytu na oddziale stacjonarnym przede wszystkim to, że każdego dnia pacjenci wracają do domu. Zajęcia terapeutyczne odbywają się zwykle w godzinach porannych i popołudniowych. Dostępne są oddziały dla dorosłych, jak i dla młodzieży – w przypadku drugich z wymienionych młodzi pacjenci mogą w niektórych placówkach realizować obowiązek szkolny.

Na oddziałach dziennych psychiatrycznych pracują zazwyczaj psychiatrzy, psychologowie oraz terapeuci zajęciowi, czasami wśród personelu znajdują się również i inni jeszcze specjaliści (np. dietetyk czy pracownik socjalny). Różne bywają także oferowane w placówkach zajęcia terapeutyczne – zwykle pacjenci mogą korzystać z terapii indywidualnej i grupowej, jak i z terapii zajęciowej. Niektóre oddziały dzienne oferują także muzykoterapię, treningi umiejętności społecznych oraz różnego rodzaju zajęcia warsztatowe (np. kulinarne). Ważnym elementem pobytu na oddziale dziennym jest psychoedukacja, którą objęty może być nie tylko sam pacjent, ale i jego najbliżsi.

Pobyty na oddziale dziennym miewają zarówno charakter leczniczy, jak i diagnostyczny. W trakcie uczęszczania na oddział przeprowadzane mogą być m.in. modyfikacje stosowanej przez pacjenta farmakoterapii. Ogólnie celem hospitalizacji na psychiatrycznym oddziale dziennym jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, poprawa jego kompetencji społecznych, jak i aktywizacja chorego.

Kto może zostać skierowany na psychiatryczny oddział dzienny?

Skorzystać z leczenia na dziennym oddziale psychiatrycznym mogą ci pacjenci, których stan nie pozwala na leczenie ich jedynie w poradni zdrowia psychicznego, a jednocześnie nie jest on na tyle zły, że wymuszałby konieczność hospitalizacji na oddziale stacjonarnym. Na oddziały dzienne uczęszczać mogą m.in. pacjenci z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi czy zaburzeniami psychotycznymi, czasami kierowane do nich bywają również osoby z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami osobowości czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Do tego, by móc uczęszczać na psychiatryczny oddział dzienny, niezbędne jest posiadanie skierowania – zazwyczaj wystawia je lekarz psychiatra, zdarza się jednak i tak, że pacjent otrzymuje skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Czas trwania leczenia na oddziale dziennym bywa różny, zazwyczaj sięga on jednak kilka do kilkunastu tygodni.

lek. Tomasz Nęcki

 

Bibliografia:

„Psychiatria”, red. naukowa M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska, wyd. PZWL, Warszawa 2011

 

Linki:

https://czpfeniks.pl/fobia-spoleczna-lek-przed-sytuacjami-spolecznymi/

https://czpfeniks.pl/leczenie-zaburzen-lekowych/

https://czpfeniks.pl/kiedy-hospitalizacja-psychiatryczna-jest-wskazana-a-kiedy-konieczna/

https://czpfeniks.pl/leczenie-schizofrenii/