Program edukacyjny – profilaktyka depresji

edukacja

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, lekarzy, pielęgniarki oraz osoby duchowne na szkolenia w siedzibie CZP Tychy w terminie: 

Dla kogo? Nauczyciele, pedagodzy, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, osoby duchowne

Gdzie? Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy, ul. Jana Pawła II 24, 2 piętro

Termin: 18 grudnia 2017 (poniedziałek)

Prowadzący: dr Małgorzata Dosiak i mgr Joanna Kustwan

Program:

14.00 – 15.40 Część warsztatowo-wykładowa (prowadzi psycholog)

 • Objawy depresji – film
 • Depresja, a tzw. „dołek”
 • Mity na temat depresji
 • Depresja u słynnych ludzi
 • Leczenie i psychoterapia depresji
 • Stres i zaburzenia psychiczne
 • Czynniki chroniące i metody radzenia sobie ze stresem

15.50 – 17.30 Część wykładowo-warsztatowa (prowadzi lekarz)

 • Diagnoza i przyczyny depresji
 • Leczenie depresji
 • Autodiagnoza – badanie kwestionariuszowe depresji i lęku
 • Samouszkodzenia i samobójstwa
 • Krótka charakterystyka innych zaburzeń psychicznych: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia nerwicowe, uzależnienia
 • Organizacja systemu opieki psychiatrycznej w Polsce i możliwości uzyskania pomocy, aspekty prawne

17.40 – 18.00 Dyskusja

Osoba odpowiedzialna za projekt:
Dr n.med. Maciej Matuszczyk
Dyrektor medyczny CZP Tychy
tel. 601 349 889, e-mail: mm@psychiatria.pl


 

Opis projektu

Cele:

 • Poprawa wiedzy na temat zaburzeń psychicznych: ich rozpowszechnienia, objawów, skutków oraz metod terapii, w tym sposobu dotarcia do specjalistów
 • Udostępnienie narzędzi do wstępnego rozpoznania różnych zaburzeń psychicznych oraz metod postępowania.

Inspiracją do rozpoczęcia tego projektu były spostrzeżenia wykładowców prowadzących w ramach Światowego Dnia Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia (hasło kampanii w 2017 to: „Depresja – porozmawiajmy o niej”) warsztaty dla młodzieży szkolnej, które odbyły się w kwietniu 2017r. Miały miejsce w Liceum w Mikołowie i Zespole Szkół nr 5 w Tychach i były poświęcone depresji oraz radzeniu sobie ze stresem, a wykładowcami byli specjaliści: lekarz psychiatra i psycholog-psychoterapeuta. W zajęciach brali udział uczniowie, nauczyciele, ale też częściowo rodzice. Zajęcia spotkały się z pozytywnym odbiorem, a dla nas jako prowadzonych docierały sygnały, że są potrzebne.

Depresja jest na czwartym miejscu najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Szacuje się, że w 2020 wysunie się na drugie miejsce. Przyjmuje się, że co 4-cia osoba w ciągu swojego życia ma objawy depresyjne. To jest stan, w którym człowiek nie jest w stanie normalnie funkcjonować rodzinnie czy zawodowo i istnieje ryzyko, że tym czasie targnie się na swoje życie. Mimo dużego rozpowszechnienia zaburzeń depresyjnych, wiedza na ich temat nadal jest niewielka. Psychoedukacja prowadzona w szkołach trafia z jednej strony do uczniów starszych klas – ludzi u progu dorosłości, ale poprzez rozprowadzane materiały do ich rodziców oraz nauczycieli – grupy zawodowej wybitnie narażonej na wypalenie.

Bardzo ważnym elementem projektu jest dążenie do de-stygmatyzacji chorób psychicznych – pokazanie, że zachorować może każdy, ale też że jest to choroba uleczalna i że efektywność terapii jest tym większa im szybciej zostanie wdrożone leczenie. Oprócz wiedzy na temat samej choroby i jej leczenia, prowadzone będą też działania profilaktyczne ochronne, jak trening pracy własnej nad motywacją do celu, możliwości niefarmakologicznej relaksacji, trening asertywności, zwiększenie samoświadomości i psychoedukacja dotycząca emocji.

Aby móc planować działania edukacyjne i zdrowotne ważna jest informacja na temat rozpowszechniania danego problemu zdrowotnego. W ramach projektu pozyskane zostaną anonimowe dane populacyjne i na ich podstawie powstanie raport. Podczas spotkań wykorzystywane będą ankiety – formularze objawowe do wypełnienia przez uczestników, którzy potem będą sami je interpretować. Ankiety są dobrowolne i anonimowe, jednak zebrane pozwolą na analizę nasilenia objawów psychopatologicznych w populacji tyskiej młodzieży.

Ankiety składają się z 2 elementów – obie zostają przekazane uczniom, aby mogli samodzielnie i w intymnych warunkach je wypełnić.

 • Skala depresji
 • Skala lęku uogólnionego.

Drugim celem ankiety jest wykorzystanie jej jako narzędzia autodiagnozy. To wyjątkowa możliwość wychwycenia zaburzeń depresyjnych i lękowych, które często przez długi czas nie są traktowane przez osoby cierpiące jako problem zdrowotny, ale związany np. z chorobą somatyczną czy zwykłym lenistwem. Osoba wypełniająca ankietę ma szansę uświadomić sobie problem i samodzielnie zwrócić się o pomoc.

Uczniowie otrzymują też interpretację wyników i zalecenie, aby w razie uzyskania wyniku wskazującego na ryzyko depresji czy zaburzeń lekowych powiadomili rodziców i razem skontaktowali się z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną lub Poradniami Zdrowia Psychicznego z kontraktem na świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (w Tychach lub innych śląskich miastach – linki do strony NFZ).

Sposób realizacji programu

 1. opracowanie materiałów edukacyjnych przybliżających problematykę depresji.
 2. spotkania wykładowo-warsztatowe w szkołach prowadzone przez zespół specjalistów: lekarza psychiatrę i psychologa – psychoterapeutę
 3. szkolenia z promocji zdrowia psychicznego dla lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowych, nauczycieli, pedagogów
 4. analiza statystyczna wyników ankiet

Spotkania w szkołach

Program polegać będzie na cyklu spotkań warsztatowych w gimnazjach, szkołach liceach i technikach na terenie miasta Tychy, gdzie wykładowcy – lekarz psychiatra i psycholog-psychoterapeuta przybliżą młodzieży i dorosłym uczestnikom samą depresję jako chorobę, ale też metody radzenie sobie ze stresem.

W każdej szkole przeprowadzone będą 2 wykłady (po ok. 45 min) oraz część warsztatowa (1x 45min), zawierająca badanie skalą z przedstawieniem klucza analizy wyników po każdym z wykładów. W sumie w każdej szkole zajęcia trwać będą ok. 3 godziny lekcyjne. W dużych szkołach mogą odbyć się więcej niż 1 warsztat.

Spotkania z profesjonalistami

Program przybliży problematykę zaburzeń psychicznych występujących u młodzieży i młodych dorosłych. Celem jest udostępnienie profesjonalistom narzędzi do wstępnego rozpoznania różnych zaburzeń psychicznych oraz metod postępowania, a w szczególności wiedzy na temat możliwości pomocy ich podopiecznym, tzn. skierowania do lekarza, psychologa, ośrodka leczenia uzależnień itp.

Szkolenia składać się będą z w sumie z 180 minut (4x45min):

 • 2 bloków wykładowych (po ok 45 min) – 1. Najczęstsze problemy zdrowotne (depresja, zaburzenia nerwicowe, uzależnienia); 2. Metody postępowania.
 • 2 bloku warsztatowych (także po ok 45 min) prezentacja w praktyce przesiewowych narzędzi diagnostycznych do zastosowania przez nie-profesjonalistę psychiatrycznej opieki zdrowotnej (np. skala depresji Becka, uzależnienia od alkoholu Audit itp.)

 

Przewidywany efekt realizacji programu.

 • Lepsza znajomość problematyki zaburzeń psychicznych, a w szczególności depresji wśród młodzieży i młodych dorosłych
 • Poprawa zgłaszalności do specjalistów osób w początkowym etapie choroby
 • Zmniejszenie liczby samobójstw
 • Wiedza na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych wśród młodzieży

 

Projekt przygotowany w ramach zadania publicznego finansowanego przez Miasto Tychy: Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym oraz szkolenia w zakresie promocji zdrowia psychicznego.


Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy

CZP Tychy od 1 października 2014r. prowadzi działalność leczniczą oraz edukacyjną w zakresie psychiatrii, seksuologii oraz zdrowego odżywiania. W swojej strukturze ma jedyną na Śląsku Poradnię Seksuologiczną i Patologii Więzi z kontraktem z NFZ. Jest też jedynym w województwie ośrodkiem posiadającym akredytację do prowadzenia specjalizacji z seksuologii.

Ośrodek od 1 grudnia świadczy usługi z zakresu Zespołu Lecznictwa Środowiskowego (domowego). Centrum oferuje pełny zakres świadczeń ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii, psychoterapii, w tym terapię indywidualną, grupową oraz rodzin, par i małżeństw. Dodatkowo oferuje konsultacje u endokrynologa i dietetyka.

CZP Tychy prowadzi warsztaty dla lekarzy i psychologów oraz superwizję w zakresie seksuologii, psychoonkologii oraz psychoterapii.

Zorganizowano już 12 edycji Białych sobót, czyli cyklu bezpłatnych wykładów, warsztatów i konsultacji przeznaczonych dla pacjentów i ich rodzin oraz kilka wystąpień.