Procedura przyjmowania pracy CZP podczas pandemii

interwencja kryzysowa

ZASADY OGÓLNE PRZJMOWANIA PACJENTÓW W OKRESIE EPIDEMII:

 1. Metoda przyjmowania w formie tele-porad jest w okresie epidemii nadal najbardziej
  bezpieczną formą udzielania świadczeń ambulatoryjnych
 2. O przyjmowaniu pacjentów w bezpośrednim kontakcie w ośrodku zarówno co do zasady jak i
  co do szczegółowych decyzji dotyczących pojedynczego pacjenta decyduje ostatecznie osoba
  przyjmująca, kierując się bilansem korzyści dla pacjenta vs niebezpieczeństwo transmisji
  wirusa. O swojej decyzji, jeżeli jest ona inna niż przyjęta procedura, powiadamia kierownika
  poradni i rejestrację, która musi powiadomić pacjenta.
 3. Rekomendujemy mieszane, elastyczne podejście tj. część pacjentów którzy bezwzględnie tego
  wymagają przyjmujemy w ośrodku, część nadal w formie tele-porad.
 4. Rekomendujemy dla osób które przyjmują więcej niż 1 raz w tygodniu aby wyznaczyły stały
  dzień lub dni tygodnia kiedy pracują w ośrodku (wówczas można rejestrować pacjentów na
  wizyty w ośrodku i teleporady – najlepiej naprzemiennie) i stały dzień lub dni gdy przyjmują
  zdalnie (wówczas rejestrujemy oczywiście tylko na teleporady).

 

ZASADY KWALIFIKACJI PACJENTÓW DO WIZYT W OKRESIE EPIDEMII DLA ZESPOŁU REJESTRACJI

Poniższe wytyczne otrzyma infolinia/rejestracja i wg. tych kryteriów będzie rejestrowała pacjentów.
Zawsze ostatecznie decyduje osoba przyjmująca i jeżeli zdecyduje inaczej niż w poniższych zaleceniach
o swojej decyzji skutecznie powiadamia rejestrację a ta powiadamia pacjenta.

 

TELE-WIZYTY

 1. Osoby które preferują taki sposób odbycia wizyty
 2. Osoby z dodatnim wywiadem epidemiologicznym zawsze i wszystkie
 3. Kontynuacja leczenia u osób w wieku powyżej 65 lat
 4. Kontynuacja leczenia u osób z wielochorobowością: min. 2 choroby współistniejące z poniższej
  listy: nadciśnienie tętnicze, otyłość, niewydolność krążenia, niewydolność oddechowa,
  choroby obniżające odporność, choroba wieńcowa, cukrzyca
 5. Kontynuacja leczenia u lekarza (przedłużenie recept)
 6. Jeśli lekarz lub psycholog tak zleci

 

WIZYTY W OŚRODKU (tradycyjnie w gabinecie)

 1. Osoby do diagnostyki: 1 do 3 początkowe wizyty u nowego pacjenta (potem może być
  przeniesiony do tele-porad). nowy pacjent: nie był w ośrodku w ostatnim roku (12 miesięcy
  wstecz)
 2. Kwalifikacja do psychoterapii i psychoterapia
 3. Diagnostyka psychologiczna (testy, rozmowa diagnostyczna)
 4. Jeśli lekarz lub psycholog tak zleci

 

POSTĘPOWANIE RECEPCJI W PRZYPADKU WIZYTY PACJENTA OSOBISTEJ W CZP. 

Specyfiką Centrum Zdrowia Psychicznego jest fakt, że część pacjentów charakteryzuje się deficytem kompetencji społecznych w zakresie funkcjonowania w okresie epidemii. W związku z tym pracownicy recepcji zostali wyznaczeni do pełnienia funkcji terapeutów środowiskowych.

Do ich obowiązków należy:

 • weryfikacja posiadania, w razie braku – wydanie maseczki służącej do zasłonięcia nosa i ust,
 • przeprowadzenie wywiadu epidemicznego,
 • badanie temperatury ciała,
 • poinformowanie pacjenta o zasadach bezpieczeństwa epidemicznego,
 • przeprowadzanie rozmowy edukacyjnej na temat zapobiegania infekcji covid-19,
 • przeprowadzanie treningu higienicznego (mycie rąk, zasady używania środków ochrony osobistej)
 • informacja o możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych dostępnych w ośrodku.

W związku z przeprowadzoną procedurą pracownik recepcji wydaje rekomendację do:

 • wizyty w ośrodku
 • wizyty w ośrodku za zgodą lekarza
 • teleporady