mgr Natalia Pastucha-Walach

specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta psychodynamiczny
kierownik zespołu psychologów i psychoterapeutów
Bielsko-Biała

Doświadczony psycholog, specjalista psychologii klinicznej, psychoterapeuta, ratownik medyczny, ukończyła całościowe, 4 letnie szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone w nurcie psychodynamicznym w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne).

Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy na Całodobowym Oddziale Psychiatrycznym, Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego w Cieszynie, oddziałach somatycznych Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz w trakcie staży klinicznych w: Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Będzinie, na Oddziale Neurologii Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, Klinice Transplantacji Szpiku i Onkohematologii oraz Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach, na Oddziale Neurologii oraz Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, Oddziale Kardiologii Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Oddziale Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej oraz Ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku- Białej.

Od 2018 roku współpracuje z Fundacją „Jesteśmy dla Was” w Katowicach, gdzie w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości – Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, świadczy usługi psychologa i psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy w rodzinie i pokrzywdzonych przestępstwem.

Obecnie prowadzi Dzienny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Bielsku-Białej. Zajmuję się diagnozą psychologiczną, wparciem psychologicznym, psychoedukacją oraz terapią indywidualną i grupową.