mgr Monika Machura

psycholog
Tychy

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach studiów ukończyła specjalności: psychologię kliniczną człowieka dorosłego oraz psychologię wychowawczo-kliniczną dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży odbytych w Oddziałach Zamkniętym i Dziennym Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w SP Szpitalu Klinicznym nr 7 ŚUM w Katowicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”.

Od 2012 r. pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach. Przed przekształceniem Szpitala w jednoimienny na Oddziale Geriatrycznym zajmowała się oceną psychologiczną pacjentów, udzielała wsparcia psychologicznego, realizowała treningi funkcji poznawczych w ramach indywidualnej pracy z pacjentami oraz prowadziła zajęcia psychoedukacyjne z elementami promocji zdrowia. Ponadto udzielała pomocy psychologicznej pacjentom w ramach Pakietu Onkologicznego.

W Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach zajmuje się diagnostyką psychologiczną i poradnictwem. Ukończywszy 1-szy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w pracy z klientem dąży przede wszystkim do poznania jego zasobów jako niezbędnych w drodze do wyznaczonego celu.

Od 2008 roku jest instruktorem rekreacji ruchowej – nowoczesne formy gimnastyki. Specjalizuje się w zajęciach mentalnych, pozytywnie oddziałujących na sferę psychofizyczną człowieka poprzez redukcję napięcia. Ponadto interesuje się profilaktyką zdrowotną i dietetyką.

Jej motto życiowe brzmi: „Żyj tak, aby każdy dzień mógł stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia”.