mgr Monika Machura

psycholog
Tychy

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach studiów ukończyła specjalności: psychologię kliniczną człowieka dorosłego oraz psychologię wychowawczo-kliniczną dzieci i młodzieży. Obecnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Podyplomowym Kursie Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk i staży odbytych w Oddziałach Zamkniętym i Dziennym Katedry i Kliniki Psychiatrii i Psychoterapii w SP Szpitalu Klinicznym nr 7 ŚUM w Katowicach, Ośrodku Interwencji Kryzysowej MOPS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Katowicach oraz Domu Pomocy Społecznej „Zacisze”.

W Centrum Zdrowia Psychicznego w Tychach udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń psychosomatycznych, przeżywającym trudności w radzeniu sobie ze stresem, będących w kryzysie oraz pracuje z osobami nastawionymi na rozwój osobisty. Ukończywszy 1-szy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w relacji terapeutycznej dąży przede wszystkim do poznania zasobów klienta jako niezbędnych w procesie prowadzącym do oczekiwanej zmiany

Od 2012 r. jest zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach. Pracując na Oddziale Geriatrycznym zajmowała się oceną psychologiczną pacjentów, udzielała wsparcia psychologicznego, realizowała treningi funkcji poznawczych w ramach indywidualnej pracy z pacjentami oraz prowadziła zajęcia psychoedukacyjne z elementami promocji zdrowia. Ponadto udzielała pomocy psychologicznej pacjentom w ramach Pakietu Onkologicznego.

W kręgu jej zainteresowań znajduje się profilaktyka zdrowotna i dietetyka. Jej motto życiowe brzmi: „Żyj tak, aby każdy dzień mógł stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia”.