dr n.med. Małgorzata Klecka

klecka

specjalistka diagnostyki FAS/FASD, psychoterapeutka rodzinna, terapeutka traumy
Tychy

Dr n. med., absolwentka Studiów Doktoranckich (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowice, Wydział Lekarski), psychoterapeutka rodzinna (podejście zintegrowane: psychoterapia psychodynamiczna, terapia somatyczna i neurorozwojowa). Specjalista diagnostyki FAS/FASD (Płodowy Zespół Alkoholowy/Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych). Terapeutka traumy – podejście psychofizjologiczne w nurcie SE (Somatic Experiencing – Doświadczenie Somatyczne).

Prekursorka badań nad FAS w Polsce, współredaktorka polskiej wersji Kwestionariusza Waszyngtońskiego do diagnostyki FAS. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami adopcyjnymi i zastępczymi oraz dziećmi/młodzieżą po doświadczeniu traumy relacyjnej i z zaburzeniami neurorozwojowymi. Pracuje także z osobami po traumach związanych z urazami fizycznymi, wypadkami, katastrofami, poważnymi operacjami, utratą bliskiej osoby, doświadczeniem przemocy fizycznej i emocjonalnej.

Diagnostyka i terapia traumy możliwa jest w języku angielskim.