mgr Małgorzata Iwańczyk

psycholog, psychoterapeuta
Gliwice, Młyńska 8

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (2009-2014) oraz komunikację promocyjną i kryzysową, specjalność: negocjacje kryzysowe (2012-2015).

Jest trenerem umiejętności psychospołecznych (2016-2017 – Metrum – Szkoła trenerów). Ukończyła I stopień szkolenia w zakresie psychodramy Morenowskiej oraz uzyskała tytuł asystenta psychodramy. Jest w trakcie Całościowego Kursu Psychoterapii w Śląskiej Szkole Psychoterapii.

Doświadczenie zdobywała w licznych placówkach: NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Katowicach, Środowiskowy Dom Samopomocy w Rudzie Śląskiej, Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Ślaśkiej, Placówka Socjalizacyjna nr 1 i Placówka Socjalizacyjna nr 2 w Rudzie Śląskiej, Placówka Wsparcia Dziennego w Rudzie Śląskiej, Oddział Psychiatrii Dziennej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej, Dzienny Oddział Psychiatryczny i Poradnia Zdrowia Psychicznego Feniks w Gliwicach.

Zawodowo interesuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych,  pracą z osobami z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi i po doświadczeniach traumy.