lic. Magdalena Szwarczyńska

terapeuta środowiskowy, pedagog resocjalizacyjny
Bielsko-Biała

Pełni funkcję terapeuty środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Bielsko-Białej. Ukończyła następujące kursy: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; Dziecko/uczeń z zaburzeniami zachowania w przedszkolu/szkole; Moc mózgu – czyli jak pomóc współczesnej szkole; Rozpoznanie depresji u dzieci i młodzieży, zasady postępowania, profilaktyka; Neuroróżnorodność – moda czy specyfika naszych czasów.

Doświadczenie zdobywała jako wychowawca w hostelu dla dzieci i młodzieży po skończonej terapii dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, dyżurant nocny w ośrodku wychowania i terapii młodzieży oraz praktykant w pogotowiu opiekuńczo-wychowawczym.

Interesuje się odkrywaniem innowacyjnych sposobów na motywację dzieci i młodzieży. Poza pracą lubi fitness, siłownię, jazdę konną i dobrą książkę. Jej motto życiowe brzmi: „Wielkie sprawy powstają w ciszy i milczeniu.”