mgr Magdalena Kniejska

psycholog, psychoterapeuta, arteterapeuta
Zabrze

Pracuje w konwencji ericksonowskiej i systemowej elastycznie dopasowując metody i techniki pracy do potrzeb pacjenta.

Jest absolwentką studiów magisterskich na kierunku psychologia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła roczny Kurs Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt oraz 4-letni Kursu psychoterapii – Systemowa terapia rodzin w Krakowie atestowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Aktualnie kontynuuje kształcenie z zakresu psychoterapii w ramach Kursu atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Kompetencje z zakresu arteterapii zdobywała w ramach Kursu Podyplomowego w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz kontynuowała kształcenie w tym zakresie w ramach studiów podyplomowych.

 W swojej pracy zawodowej współpracowała z różnymi placówkami wspierając pacjentów indywidualnych, rodziny, dzieci i młodzież oraz seniorów. Cały czas poszerza swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie psychoterapii, uczestnicząc w szkoleniach, warsztatach i konferencjach. Swoje doświadczenie buduje również poprzez praktyki i staże. Pracę terapeutyczną poddaje superwizji.

Poznaje i stara się doświadczać różnych sposobów rozumienia „świata pacjenta”, jak również różnych sposobów towarzyszenia mu w procesie zdrowienia.

W pracy kieruje się Kodeksem Zasad Etycznych Psychologa i Psychoterapeuty.

Wykształcenie:

  • Studia Magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – psychologia
  • Kurs podyplomowy: Arteterapia, zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski we współpracy z Polskim Komitetem Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania Przez Sztukę
  • Kurs Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt, zorganizowany przez Instytut Integralnej Psychoterapii GESTALT w Krakowie
  • Studia podyplomowe: Arteterapia, organizowane przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi oraz Śląskie Centrum Edukacji „Oświata” w Katowicach
  • Szkoła Trenerów – Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM w Katowicach
  • Kurs psychoterapii – Systemowa terapia rodzin, zorganizowany przez Ośrodek Psychoterapii Systemowej w Krakowie
  • Kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, zorganizowany przez Polski Instytut Ericksonowski