Lek. Magdalena Iwańska

Lekarz specjalista psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego SUM w Zabrzu (2013r). W trakcie szkolenia w zakresie psychoterapii psychodynamicznej i psychodramy w Śląskiej Szkole Psychoterapii.


Pracuje w Centrum Psychiatrii w Katowicach-Szopienicach. Zajmuje się diagnostyką, leczeniem oraz profilaktyką zaburzeń psychicznych u osób dorosłych. W swojej pracy łączy wiedzę medyczną z rozumieniem indywidualnym pacjenta i optymalizacją metod terapeutycznych.