mgr Magdalena Czernek – Malik

Magdalena Czernek - Malik

psycholog, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej
Bielsko-Biała

Ukończyła specjalistyczne szkolenia kliniczne i terapeutyczne:

 • Studia Podyplomowe – Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej (Certyfikat Nr 536),
 • szkolenie Przeciwdziałanie uzależnieniom: działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w szkole,
 • szkolenie Techniki relaksacyjne w pracy terapeutycznej z dziećmi i dorosłymi,
 • szkolenie Uzależnienie od narkotyków – diagnoza i terapia,
 • szkolenie Zaburzenia psychiczne w okresie okołoporodowym – diagnoza i terapia,
 • szkolenie Diagnoza kliniczna DSM-5,
 • szkolenie Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci? – metoda Carole Sutton,
 • szkolenie Rozwój funkcji uwagi i ich diagnoza,
 • szkolenie Samobójstwa – interwencja kryzysowa.

Specjalistyczne szkolenia z zakresu terapii behawioralnej osób z autyzmem:

 • szkolenie Techniki SAZ w pracy z grupą,
 • szkolenie Rozwijanie samodzielności dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi,
 • szkolenie Praca z osobą przejawiającą trudne zachowania,
 • szkolenie Prowadzenie dokumentacji terapii behawioralnej,
 • szkolenie Tworzenie środowiska terapeutycznego,
 • kurs bazowy Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem.

Konferencje naukowo-metodyczne:

 • Seksoholizm jako źródło zagrożeń społecznych, w tym zdrowotnych, ekonomicznych, środowiskowych (2017),
 • Zaburzenia emocjonalne i lękowe u dzieci i młodzieży (2014),
 • Zarządzanie Wartością Organizacji – Wyzwania Polskiej Przedsiębiorczości (2009).

Ukończyła staż kliniczny w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej. Skończyła staż w zakresie terapii behawioralnej w Ambulatorium Terapii Behawioralnej przy Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej: konsultacje diagnostyczne oraz terapeutyczno-instruktażowe; w zakresie terapii behawioralnej w Filii Nr 1SP Nr 6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 4 w Krakowie. W Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks pracuje jako psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.

Zawodowo interesuje się wykorzystaniem nowych technologii w psychoterapii, pracą terapeutyczną z adolescentami i dorosłymi z diagnozą zespołu Aspergera. Poza pracą lubi górskie wędrówki i taniec.

Jej motto życiowe brzmi: Wielu ludzi w nas mieszka (…) wiele ludzkich historii, które już minęły i wiele, które dopiero się zaczną. Jeśli się uważnie wsłuchacie, to zobaczycie, że powietrze jest pełne śmiechu. Ludzie kryją w sobie wielką tajemnicę./ B. Okri