mgr Łukasz Gryl

psycholog Bielsko-Biała

Ukończył psychologię kliniczną na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Katowicach.