mgr Łukasz Gryl

kierownik Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, psycholog Bielsko-Biała

Ukończył studia z psychologii klinicznej. Skończył studia podyplomowe „Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe w rodzinie” na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Jest w trakcie studiów z psychotraumatologii.

Uzyskał certyfikaty po ukończeniu licznych szkoleń m.in.: Szkolenie specjalizujące. Seksualność dzieci i młodzieży; Seminarium Kazuistyczne. Krakowska Szkoła Psychoterapii Psychoanalitycznej; Szkolenie z zakresu diagnozy neuropsychologicznej w SPZOZ Repty- Górnośląskie Centrum rehabilitacji im. Gen. Ziętka. 

Współpracował przy projekcie naukowym „Doświadczenie kryzysu pierwszej hospitalizacji psychiatrycznej, a obraz Ja u młodych dorosłych”.  Brał udział w projekcie badawczym: „Funkcje wykonawcze, a osiągnięcia szkolne”. Jest współautorem artykułu „Spójność, elastyczność, komunikacja i status socjoekonomiczny rodzin, a rozwój zdolności poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

W trakcie studiów odbywał staż kliniczny  w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu, ukończył praktyki w Powiatowym Ośrodku Wsparcia Dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Cieszynie, W Domu Matki i Dziecka, oraz w NZOZ Sanatorium Ustroń. Obecnie współpracuje z FUNDACJĄ ZAPOBIEGANIA I RESOCJALIZACJI UZALEŻNIEŃ „NADZIEJA” i Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.  Aktualnie pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami. Jest kierownikiem Dziennego Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Bielsku.

Zawodowo interesuje się psychoterapią systemową, traumą prostą i złożoną, uzależnieniem i niepełnosprawnością intelektualną. Poza pracą interesuje się literaturą, filozofią starożytną i kognitywistką.