mgr Katarzyna Bąk

certyfikowany terapeuta umiejętności społecznych, pedagog, kierownik rejestracji medycznej, terapeuta środowiskowy w trakcie certyfikacji
Bielsko-Biała

Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną z elementami profilaktyki. Skończyła kurs z zamówień publicznych.
Doświadczenie zdobyła dzięki wieloletniej pracy przy zamówieniach publicznych w instytucji budżetowej. Była również wychowawcą w domu dziecka oraz pracownikiem socjalnym. Jest terapeutą środowiskowym w trakcie certyfikacji.

Interesuje się pracą z dziećmi i zamówieniami publicznymi.