prof. dr hab. n.med. Irena Krupka-Matuszczyk

Irena_Krupka_Matuszczyk

specjalista psychiatra i seksuolog
Tychy

Przez większość życia zawodowego związana ze Śląską Akademią Medyczną. Po uzyskaniu dyplomu lekarza w podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej w Lublińcu. Od 1982r została jej kierownikiem. Tą funkcję sprawowała także po przeniesieniu do Katowic i zmianie nazwy na Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2015 r. jest wykładowcą w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach.

Posiada certyfikaty zarządzania ochroną zdrowia wydane przez Phare, EEG oraz EBM. Ukończyła studia podyplomowe „Zarządzanie jednostkami służby zdrowia”.
Od 5-ciu kadencji jest członkiem Komisji Bioetycznej SUM. Od początku kariery zawodowej działa w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Była członkiem Zarządu Głównego oraz przewodniczącą Zarządu Oddziału Śląskiego. W latach 1983-2011 pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego i regionalnego w dziedzinie psychiatrii.
Zasiada w Radach Naukowych czasopism: Psychiatria Polska, Medycyna Praktyczna, Psychiatria po Dyplomie. Była ekspertem ds. akredytacji jednostek w dziedzinie psychiatrii powołanej przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP).

45 lekarzy uzyskało pod jej kierunkiem specjalizację z psychiatrii, za co została uhonorowana statuetką „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” nadaną przez Śląską Izbę Lekarską. W 2016r została laureatką nagrody „Złota synapsa” w kategorii Zasłużony dla Psychiatrii.

Jest promotorem 29 prac doktorskich, 35 prac magisterskich i 5 licencjackich, opiekunem 3 habilitacji. Jest autorem ponad 200 publikacji, 21 rozdziałów w monografiach polskich, 5 rozdziałów w wydawnictwach zagranicznych, redaktorem 5 podręczników. Uczestniczyła w kilkunastu badaniach klinicznych II i III fazy.

W Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy Prof. Irena Krupka-Matuszczyk pełni rolę konsultacyjną.