Twoja droga do lepszej jakości życia seksualnego

Spełniona seksualność jest częścią szczęśliwego życia.

Oprócz leczenia chorób, medycyna jest teraz w stanie znacząco poprawić jakość życia i zdziałać dużo więcej, niż się powszechnie zakłada.

Zaburzenia erekcji (ED)  to wyniszczające schorzenie mające bardzo negarywny wpływ na jakość życia pacjentów. Opisuje się je jako niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Jest to stan chorobowy, która ma negatywny wpływ na zdrowie seksualne i jakość życia mężczyzn. Szacuje się, że częstość występowania zaburzeń erekcji w ogólnej populacji waha się między 30% a 65% u mężczyzn w wieku od 40 do 80 lat. Wcześniej ED był postrzegany jako choroba całkowicie psychogenna; jednak obecne dowody sugerują, że patogeneza ED jest związana z dużą liczbą czynników. Około 80% pacjentów ma przynajmniej częściową etiologię (przyczynę) organiczną. Zaburzenia erekcji są związane z wieloma chorobami współistniejącymi i czynnikami ryzyka, takimi jak: cukrzyca, otyłość, wiek, alkohol, palenie tytoniu, choroby sercowo-naczyniowe, depresja, przebyta operacja miednicy i urazy rdzenia kręgowego oraz inne zmienne psychologiczne.

Zespół metaboliczny jest zaburzeniem, które obejmuje co najmniej trzy symptomy takie jak: nadciśnienie tętnicze, otyłość brzuszną, hiperglikemię, oporność na insulinę i hipertriglicerydemię czy hipercholesterolemię. Otyłość jest ważnym czynnikiem ryzyka cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, chorób naczyń, niedoboru androgenów z których wszystkie przyczyniają się do patofizjologii zaburzeń erekcji. Mężczyźni z ciężkimi zaburzeniami erekcji i cukrzycą, podeszłym wiekiem i/lub nadciśnieniem często słabiej reagują na leki i  wymagają dodatkowych strategii postępowania.

Płytki krwi odgrywają bardzo ważną rolę w procesie  gojenia się ran i koagulacji. Zawierają wiele czynników wzrostu odpowiedzialnych za funkcje regeneracyjne (np. czynnik wzrostu fibroblastów, czynnik wzrostu pochodzenia płytkowego, czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego [VEGF]). Dzięki tym czynnikom płytki krwi mają wysoki potencjał  regeneracyjny w  gojeniu uszkodzonych tkanek. Osocze bogatopłytkowe (PRP) dzieki wysokiemu stężeniu płytkowych czynników wzrostu pochodzących z pełnej krwi jest idealnym narzędziem terapeutycznym w medycynie regeneracyjnej.

Postępowanie w leczeniu zaburzeń erekcji stanowi duże wyzwanie i jest prowadzone krok po kroku, ponieważ nie ma określonej i możliwej do skorygowania etiologii. Leki doustne przyjmowane przed stosunkiem seksualnym są pierwszym sposobem leczenia zaburzeń erekcji odpornych na zmiany stylu życia. Zastrzyki dojamiste są alternatywą dla leków doustnych w leczeniu zaburzeń erekcji. Zabieg ten polega na wstrzykiwaniu leku bezpośrednio do ciała jamistego u podstawy bocznej prącia.

Zabiegi regeneracyjne przy pomocy osocza bogatopłytkowego (PRP), mają na  celu  nie tylko leczenie objawów, ale także przywrócenie struktury i funkcji chorej tkanki erekcyjnej. To nowa opcja leczenia zaburzeń erekcji. Pozwala na długoterminowe zachowanie funkcji erekcji poprzez  regenerację zarówno komórek nerwowych, jak i mięśniowych przy pomocy płytkowych czynników wzrostu.

Więcej na stronie: